5 Μαρτίου, 2021

Πήρε αναβολή ο ΦΟΔΣΑ

Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων με μοναδικό θέμα την λειτουργία