14 Σεπτεμβρίου, 2020

Από τους Παξούς στην μονάδα ΑΣΑ

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παξών και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου, η