10 Αυγούστου, 2020

agios georgiosfil

Νερό με… ΣΔΙΤ!

Μετά από επτά και πλέον χρόνια ολοκληρώνονται οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την

Παράθυρο επέκτασης..

Από τις περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο, όπως είναι της Κέρκυρας, νησιών και άλλες ξεκινά