2,5 εκ. για τα κολυμβητήρια Άρτας και Ιωαννίνων

Χρηματοδότηση ύψους 2.5 εκατ € ενέκρινε η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ήπειρο στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 100% το δημοτικό κολυμβητήριο της Άρτας με 998.820 € και το κλειστό κολυμβητήριο Ιωαννίνων(ΠΕΑΚΙ) με 1.460.396 €.

Στο πλαίσιο του έργου, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Αρτας αφορούν σε:

o             Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών

o             Εγκατάσταση Αερόψυκτη Αντλίας Θερμότητας θέρμανης νερού κολυμβητικών δεξαμενών

o             Εγκατάσταση ηλιακού θερμικού συστήματος

o             Αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα θέρμανσης χώρων

o             Εγκατάσταση πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού (VRV)

o             Εγκατάσταση μονάδας αερισμού – εξαερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας

o             Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Ζ.Ν.Χ.

o             Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα

o             Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (Θερμική Ζώνη) και αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led (ΜΘΧ)

o             Αναβάθμιση Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

o             Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30% . Η εξοικονόμηση αυτή που μεταφράζεται σε μικρότερο λειτουργικό κόστος, θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου 5 μήνες το χρόνο.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ