Υπόμνημα από την Περιφέρεια

sma zitsas

Η κατάθεση υπομνήματος στην Αποκεντρωμένη αποτελεί το επόμενο βήμα για την Περιφέρεια Ηπείρου και τον διαγωνισμό για την λειτουργία των ΣΜΑ που ετοιμάζει ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος.

Όπως έχει δηλώσει δημόσια ο Περιφερειάρχης και επανέλαβε στην Οικονομική Επιτροπή βασικό ζητούμενο είναι να τηρηθούν οι όροι της εν ισχύ προγραμματικής σύμβασης καθώς και της πράξης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα κινείται το υπόμνημα προς την Αποκεντρωμένη όπως επίσης και προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Η αντιπαράθεση ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας προφανώς είναι σε εξέλιξη και οδηγείται σε μία μετωπική σύγκρουση την οποία αφενός οι πολίτες δεν κατανοούν και αφετέρου την αντιμετωπίζουν με αδιαφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ