Υποχρεωτικά στο διαδίκτυο οι κρατικές ενισχύσεις των αγροτών

agrotikes enisx

agrotikes enisx

Σε δημόσια προσβάσιμο διαδικτυακό ιστότοπο θα αναρτώνται συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις, μετά την 1η Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την υποχρέωση διαφάνειας, όπου τίθεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επωνυμία και το ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης.

Όπως σημειώνεται σχετικά, η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.

Τα ως άνω απαιτούμενα στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα από τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, με βάση τα στοιχεία που τους παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επικυρώνονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι χρήστες του συστήματος ορίζονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, μετά από αίτηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ