ΥΠΕΚΑ προς Δήμους: Άμεσα ανακύκλωση

XYTA_KARBOYNARIΝα προχωρήσουν σε προγράμματα κομποστοποίησης και ανακύκλωσης καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος τους δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Με επιστολή του προς τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης, ζητά να κλείσει οριστικά η περίοδος που δημιουργούνται νέες χωματερές για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη».

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι απαιτήσεις της σύγχρονης νομοθεσίας για τη Διαλογή στη Πηγή των βιοαποβλήτων και την επεξεργασία τους έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των αποβλήτων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αλλαγών στους τομείς που υπολείπεται ακόμα η χώρα μας των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη ποιότητα διαχείρισης των αποβλήτων, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα και στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστούν συστηματικά και στην Ελλάδα τα προγράμματα Διαλογής στη Πηγή, η οικιακή και η δημοτική κομποστοποίηση, καθώς και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης. Υπογραμμίζεται δε ότι η αξιοποίηση υλικών και η εξοικονόμηση πόρων αποκτούν πρωταρχική σημασία για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, που αποτελεί και το μεγάλο εθνικό ζητούμενο.

Οι αποφάσεις και το έργο που έχει μπροστά της η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καθοριστικά, ώστε να κλείσει οριστικά η περίοδος των χωματερών και να περάσουμε σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, και ειδικότερα των βιοαποβλήτων. Διαχείριση, η οποία εκτός από τις εύλογες δυσκολίες περικλείει και ευκαιρίες για σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, καθώς και κίνητρα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως τονίζει και στην επιστολή του ο Σταύρος Καλαφάτης, το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει αυτή την υπόθεση με τησυγχρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, για κάθε συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια των ΟΤΑ, που προωθεί τους στόχους τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των παραγόμενων βιοαποβλήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οδηγός Εφαρμογής Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων διαμορφώθηκε για να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό βοήθημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εμπλεκόμενους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων στην υπόθεση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ