Ξεκινά το Νοέμβριο η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στα Γιάννινα- Πως θα αναπτυχθεί το σχέδιο της ΔΕΔΑ

deda erga

Τον Νοέμβριο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΔΑ αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη των Ιωαννίνων καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα αντίστοιχα έργα για την Άρτα, την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι στη φάση του διαγωνισμού.

Τα έργα που θα αναπτυχθούν ως το 2026 παρουσιάζονται αναλυτικά στον προγραμματισμό της ΔΕΔΑ που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στην Ήπειρο θα κατασκευαστεί για πρώτη φορά δίκτυο χαμηλής και μέσης πίεσης το οποίο θα καλύψει τις Δημοτικές Ενότητες Πασαρώνας, Περάματος, Ιωαννίνων, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδας στο Νομό Ιωαννίνων, την Δημοτική Ενότητα Άρτας, την Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας και την Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο δήμο Ζίτσας

• Στη δημοτική ενότητα Πασάρωνος έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου μέσης πίεσης για την τροφοδότηση της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και την διασύνδεση του αγωγού με αυτό της πόλης των Ιωαννίνων με την εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών LNG.

Στο δήμο Ιωαννιτών

• Στη δημοτική ενότητα Περάματος, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης

(τμήμα εξωτερικού βρόγχου) προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης των

Ιωαννίνων. Επίσης, διέρχεται δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο καταλήγει εντός της δημοτικής

ενότητας Ιωαννιτών με σκοπό την τροφοδότηση της πόλης.

• Στη δημοτική ενότητα Ιωαννιτών, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αστικού ιστού της πόλης των Ιωαννίνων.

• Στη δημοτική ενότητα Ανατολής, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση του οικισμού Ανατολή.

• Στη δημοτική ενότητα Μπιζανίου, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης,

με σκοπό την τροφοδότηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Ιωαννίνων

• Στη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης με σκοπό την εξυπηρέτηση του οικισμού Κατσικάς

Στο δήμο Αρταίων

• Στη δημοτική ενότητα Αρταίων, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης και η εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης (LNG), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης της Άρτας

Στο δήμο Ηγουμενίτσας

• Στη δημοτική ενότητα Ηγουμενίτσας, έχει προβλεφθεί  η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης και η εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης (LNG), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης της Ηγουμενίτσας

Στο δήμο Πρέβεζας

• Στη δημοτική ενότητα Πρεβέζης, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης και η εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης (LNG), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης της Πρεβέζης.

Για τις περιοχές της Ηπείρου, για τις οποίες δεν υφίσταται ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης και έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης 2021 – 2025, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

Ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων| Δήμοι Ζίτσας & Ιωαννιτών

• Το δίκτυο χαμηλής και μέσης πίεσης που θα κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης των Ιωαννίνων και της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, θα τροφοδοτηθεί από τέσσερις σταθμούς

αεριοποίησης (LNG) στη δημοτική ενότητα Πασαρώνος του δήμου Ζίτσας. Επιπρόσθετα, θα

εξυπηρετηθούν οι οικισμοί Ανατολή και Κατσικά ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για τροφοδότηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ευρύτερη περιοχή Άρτας| Δήμος Αρταίων

• Το δίκτυο χαμηλής πίεσης που πρόκειται να κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης της Άρτας, πρόκειται να τροφοδοτηθεί μέσω σταθμού αεριοποίησης (LNG) που θα

εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή

Ευρύτερη περιοχή Ηγουμενίτσας| Δήμος Ηγουμενίτσας

• Το δίκτυο χαμηλής πίεσης που πρόκειται να κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης της Ηγουμενίτσας, πρόκειται να τροφοδοτηθεί μέσω σταθμού αεριοποίησης (LNG) που θα εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή

Ευρύτερη περιοχή Πρέβεζας | Δήμος Πρέβεζας

• Το δίκτυο χαμηλής πίεσης που πρόκειται να κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης της Πρέβεζας, πρόκειται να τροφοδοτηθεί μέσω σταθμού αεριοποίησης (LNG) που θα εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ