Ξεκινά στο Νομό Ιωαννίνων η Κοινωφελής εργασία

dimarxeio_1Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (676) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στους εξής φορείς: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: 180, ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ: 70, ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 6, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 5, ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ: 70, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 220, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 10, Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”: 45, ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: 70.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, Γιοσέφ Ελιγιά 7 Τ.Κ 45221 Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο ΙΝ.Ε /Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ, υπόψη κ. Πολυμέρη Πούλιου ή κ. Καζαντζίδη Φωτεινής ή κ. Σταμάτη Αναστασίας,(Τηλ. επικοινωνίας: 26510- 32513, 26820-26969, Ώρες: 09:00-14:00).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 21/3/2012 έως 30/3/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, Γιοσέφ Ελιγιά 7 ,Ιωάννινα β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στο κτίριο της Π.Ε Ιωαννίνων και στο ΚΠΑ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ