Χαρτογράφηση γεφυριών από το ΙΓΜΕ

Στην καταγραφή των πέτρινων γεφυριών που έχουν υποστεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα προχωρήσει το ΙΓΜΕ Ηπείρου.

Προς την κατεύθυνση αυτή ζητά την συνδρομή των Δήμων στους οποίους έχει απευθυνθεί εγγράφως.

Το  έργο που θα πραγματοποιηθεί χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ και στόχος είναι ο εντοπισμός και τη περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών των γεφυριών που έχουν υποστεί ζημιές, από τη διαβρωτική δράση των χειμάρρων ή των ποταμών και η υπόδειξη των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Οι Δήμοι καλούνται να θέσουν υπόψη του ΙΓΜΕ στοιχεία για τα γεφύρια που θεωρούν ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ώστε να γίνει ιεράρχηση της επικινδυνότητας και ο προγραμματισμός των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ