Βραβεία σε έξι ελληνικές ιδέες οικο-οικονομίας

AGROTOYRISMOSΕλληνικές επιχειρηματικές ιδέες με κοινό χαρακτηριστικό την οικο-οικονομία βράβευσε ο ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα οι έξι διαφορετικές μεταξύ τους ελληνικές πράσινες ευρεσιτεχνίες έχουν αντικείμενο τη βιώσιμη κτηνοτροφία, γεωργία, κατασκευή και ενέργεια.

Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται σε μία χρονική στιγμή που καταδεικνύει πως ο προσανατολισμός στην «πράσινη» επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ελληνικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Συνολικά στο διαγωνισμό του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) κατατέθηκαν 28 ελληνικές συμμετοχές που αποτέλεσαν το 8% των διεθνών συμμετοχών. Το σύνολο των συμμετοχών ανήλθε σε 490 από 37 χώρες.

Οι περισσότερες ελληνικές συμμετοχές αφορούσαν τη βιώσιμη ενέργεια (21%), και ακολούθως τη βιώσιμη κατασκευή (18%), την καθαρή παραγωγή (clean production) (14%), τη διαχείριση ενέργειας (11%), τις βιώσιμες μεταφορές (11%), την ενημέρωση/εκπαίδευση (7%) και τα τρόφιμα (4%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ