Το ΤΕΙ ψάχνει τα εξωτερικά μέλη

TEI_HGOYMENΜετά την εκλογή και την ανάδειξη των εσωτερικών μελών διοίκησης το ΤΕΙ Ηπείρου προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των τριών εξωτερικών μελών από τα οποία θα προέρχεται και ο νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι τις 13 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Ο κάθε υποψήφιος θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση είτε ως Πρόεδρος, είτε ως μέλος είτε και για τα δύο.

Σε κάθε περίπτωση ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να καταλάβει μόνο μία θέση και για αυτό αρχικά θα κριθούν οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου και στη συνέχεια τα λοιπά μέλη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ