Το 4ο Δημοτικό Ιωαννίνων στο πρόγραμμα Erasmus

dimotiko 4o

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και ο Διευθυντής κος Τσουμάνης Γεώργιος ανακοινώνουν τη συμμετοχή του σχολείου  στη δράση «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ1» του προγράμματος Erasmus+  το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου, κατόπιν αξιολόγησης των επιμορφωτικών αναγκών του διδακτικού προσωπικού, ανέλαβε τη συγγραφή πρότασης με τίτλο  «Δράσεις Προσανατολισμένες σε ένα Σύγχρονο, Διαπολιτισμικό Σχολείο» και κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA101-077740, η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά 3 μετακινήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Σουηδία και Πορτογαλία) κατά τις οποίες έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα νέων τεχνολογιών, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  και προσφύγων και να επισκεφτούν εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών φιλοξενίας, γνωρίζοντας την καθημερινή σχολική ζωή στην πράξη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να μεταφερθούν σε συναδέλφους και μαθητές του σχολείου αλλά και της περιοχής μας οι εμπειρίες από τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, να υιοθετηθούν καλές πρακτικές και να  διαμορφωθεί ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής η οποία διαρκώς μεταβάλλεται, από τη μια με την πρόοδο της τεχνολογίας και από την άλλη με τις εξελίξεις του μεταναστευτικού.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 15 μηνών και αναμένεται να υλοποιηθεί σε χρονική περίοδο που οι υγειονομικές συνθήκες τόσο της χώρας μας όσο και των χωρών υποδοχής θα το επιτρέψουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ