Τίτλοι τέλους για το τμήμα του Πανεπιστημίου στην Ηγουμενίτσα.. Η απόφαση της Συγκλήτου

Τίτλοι τέλους πέφτουν για την ίδρυση του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα είχε έδρα την Ηγουμενίτσα. Μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναστολή στη λειτουργία του η Σύγκλητος αποφάσισε να μην παρατείνει το σήριαλ που είχε ως πρωταγωνιστές τοπικούς παράγοντες και έτσι δεν θα προχωρήσει σε καμία μελέτη σκοπιμότητας καθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του. Η απόφαση είναι ομόφωνη όπως επίσης ομόφωνα η Σύγκλητος επιμένει στη λειτουργία των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής και του Τμήματος Τροφίμων και Διατροφής της Γεωπονικής.

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι, όπως αναφέρονται στην απόφασή της για το οριστικό κλείσιμο του Τμήματος στην Ηγουμενίτσα:

α) Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας δεν υπήρχε στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ούτε έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο,

β) είναι ήδη υποστελεχωμένο, μετά την υποβολή αιτήσεων μετακίνησης των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ,

γ) πρόκειται για Τμήμα χωροθετημένο εκτός της έδρας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που είναι στα Ιωάννινα.

Επισημαίνεται δε ότι η  απόφαση της Συγκλήτου είναι ομόφωνη και λήφθηκε με βάση μόνο ακαδημαϊκά κριτήρια.  Ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί Μελέτη Σκοπιμότητας προς το Υπουργείο για το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Σύγκλητος αποφάσισε να επιμείνει στη λειτουργία των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα τα Ιωάννινα και του Τμήματος Τροφίμων και Διατροφής της Γεωπονικής Σχολής με έδρα την Άρτα. Προς τούτο, θα υποβάλει Μελέτη Σκοπιμότητας και Πρόγραμμα Σπουδών για αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Τα Τμήματα αυτά θα ενεργοποιηθούν ακαδημαϊκά, όταν η Σύγκλητος θεωρήσει ότι συντρέχουν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές συνθήκες.

Τέλος, η Σύγκλητος θεωρεί ως μέγιστη ευθύνη τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο λειτουργεί υπό τη σκέπη του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, με βάση πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η Σύγκλητος προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  τα εξής:

α) τη μετεγγραφή όλων των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, σε συναφή Τμήματα άλλων ΑΕΙ της χώρας, όπως έχει ήδη υποβληθεί

ή,  εναλλακτικά,

β) τη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του, με τη συγκρότηση προσωρινής Γ.Σ., υπό την ευθύνη της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ