Θετικές γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ

ANEMOGENNHTRIESH  Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 3 MWp στη θέση «Στρογγυλό», στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστας της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνα του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων» και για το περιεχόμενο της.

Θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για το έργο «Ειδική Μελέτη αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε παλαιό λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Πάρες» της Τ.Κ. Γριμπόβου Δήμου Αρταίων» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα πεστροφοκαλλιέργειας δυναμικότητας 60 τόνων/έτος στη θέση «Πηγή Μπαλή» του Δ.Δ. Σκανδάλου, του Δήμου Σουλίου στη Π.Ε. Θεσπρωτίας», για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση βάθους 40 μ., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Χάσια» της Δημοτικής Ενότητας Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας», για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 15.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής σε 39.000 όρνιθες με υδρογεώτρηση εγκατεστημένη στη θέση «Ορσίδες» Τ.Κ. Πολυδρόσου Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας», και για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας 39.500 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βγάλματα – Ξύλα –Λεύκες» της Τ.Κ. Γαβριάς Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ