Τέσσερις εντεταλμένοι στο Δήμο Πρέβεζας

Τέσσερις εντεταλμένοι σύμβουλοι συμπληρώνουν την ομάδα διοίκησης στο Δήμο Πρέβεζας.

Οι εντεταλμένοι ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου και με θητεία μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2020.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος όρισε τη Δημοτική Σύμβουλο Αθηνά Κωνσταντάκη ως εντεταλμένη Σύμβουλο σε θέματα εποπτείας και συντονισμού Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικές Δομές και Πολιτισμού.

Ο Γρηγόρης Κουμπής ορίζεται υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη, την λειτουργία της αγοράς αγροτών, την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων, την εποπτεία της Δημοτικής Περιουσίας.

Ο Δημήτρης Καραμανίδης αναλαμβάνει καθήκοντα εποπτείας και συντονισμού Νεολαίας, Αθλητισμού, και Μαζικού Αθλητισμού, Δικτύου Εθελοντισμού καθώς και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας.

Ο Λεωνίδας Αργυρός ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα εποπτείας και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα των παιδικών σταθμών, τουρισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ