Τέλος χρόνου για τους δασικούς χάρτες… Δώρο άδωρο οι νομοθετικές ρυθμίσεις

DASIKOI IOAN3

Μετέωροι μένουν για μία ακόμη φορά χιλιάδες πολίτες που εδώ και χρόνια βασανίζονται με τους δασικούς χάρτες.

Το αίτημα για παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ώστε να τους δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος καθώς όλες οι προηγούμενες παρατάσεις αναλώθηκαν παράλληλα με νομοθετικές πρωτοβουλίες πέφτει στο κενό.

Όπως σημειώνουν οι γνωρίζοντες στην Ήπειρο αν δεν δοθεί παράταση τουλάχιστον για διάστημα έξι μηνών όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν για να επιλύσουν προβλήματα θα είναι δώρο άδωρο.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πάντως ανακοίνωσε επίσημα την λήξη της προθεσμίας στις 31 Μαίου κάτι που είχε καταστήσει σαφές και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς με σχετική του τοποθέτηση στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο διαδικτυακές εφαρμογές υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians) θα παραμείνουν διαθέσιμες για την αποδοχή των αιτημάτων έως την καταληκτική ημερομηνία.

Η υποβολή της αντίρρησης συνοδεύεται από:

Την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα.

Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος.

Τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους.

Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

Το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή).

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Το έννομο συμφέρον.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.Τα παραπάνω στοιχεία εξασφαλίζουν το παραδεκτό του αιτήματος.

Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως έκθεση φωτοερμηνείας, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται είτε στην ανωτέρω αλληλογραφία ή να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

Στους ενδιαφερόμενους που κρίνουν ότι δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν αντίρρηση, δίνεται η δυνατότητα, ομοίως μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, το οποίο υποβάλλεται ατελώς και εξετάζεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών.

Σε περίπτωση απόρριψης του πρόδηλου σφάλματος, η σχετική αίτηση θα διαβιβαστεί προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Η ΕΠ.Ε.Α. θα εξετάσει την αίτηση ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του ανάλογου παράβολου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ