Τέλη με πρόνοια για τις ευπαθείς ομάδες

Το κοινωνικό της πρόσωπο δείχνει για μια ακόμη χρονιά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας, με σημαντικές εκπτώσεις στα τιμολόγια για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα για πολυτέκνους, τριτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες (από φέτος), άτομα με αναπηρία, δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στο Δήμο, άτομα που κάνουν αιμοκάθαρση ή έχουν μεσογειακή αναιμία και συμπολίτες με πολύ σοβαρά προβλήματα όρασης.

Ειδικότερα, παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού από το πρώτο κυβικό για τις εξής ομάδες καταναλωτών:

⦁ Πολύτεκνοι μέχρι και το 24ο έτος του μικρότερου τέκνου της οικογένειας

⦁ Τρίτεκνοι για όσο διάστημα έχει η οικογένεια τρία προστατευόμενα τέκνα

⦁ Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυταρική αναιμία

⦁ Τα άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση

⦁ Οι τυφλοί από 80% και πάνω.

⦁ Τα άτομα με αναπηρία από 80 % και άνω

⦁ Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στο Δήμο Αρταίων.

Επιπλέον, από φέτος παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού και στις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες έχουν ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 24 ετών, που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα σχολεία του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αρταίων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Συλλόγου Μονογονεϊκών οικογενειών, με την προσκόμιση στη ΔΕΥΑΑ των εξής δικαιολογητικών:

⦁ Αίτηση ενδιαφερομένου

⦁ Αντίγραφο ΑΔΤ ενδιαφερομένου

⦁ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

⦁ Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΥΑΑ με υπόχρεο τον δικαιούχο της μείωσης.

⦁ Για την περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή αντίγραφο πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο γονέων. Για την περίπτωση χηρείας του μονογονέα, η χηρεία θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περίπτωση τέκνου εκτός γάμου του μονογονέα, υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν έχει αναγνωρισθεί το τέκνο από τον πατέρα και να φαίνεται εγγεγραμμένο στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σαν κανονική εγγραφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ