Τεχνικοί σύμβουλοι για το πρόγραμμα Ήλιος

HLIOSΔιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων γνωστοποίησε τους τεχνικούς συμβούλους για την υλοποίηση του προγράμματος «Ήλιος».

Συγκεκριμένα, μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών η επιτροπή αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Ήλιος», οι εταιρείες FICHTNER-KANTOR-CRES-NTUA θα αναλάβουν την ανάθεση του έργου του τεχνικού συμβούλου από κοινού, με την προϋπόθεση της επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων με τους συγκεκριμένους συμβούλους για τη σχετική σύμβαση που θα υπογράψουν με το δημόσιο.

2. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξουσιοδοτούνται να διαπραγματευθούν και να καθορίσουν τους όρους της σύμβασης με τους ανωτέρω συμβούλους, καθώς και να την υπογράψουν για λογαριασμό του δημοσίου.

3. Τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωμών για τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, έναν εκπρόσωπο της 25ης διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών να ορίσει ένα γραμματέα – μη μέλος της Επιτροπής και να επιμεληθεί τη σύστασή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ