Τα «δελφινάκια του Αμβρακικού» στην Κόπραινα

kopraina limani

Τα δελφινάκια του Αμβρακικού  είναι ένας νέος σύλλογος που έλειπε από την περιοχή .

Είναι  μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»  και έχει  έδρα  την Κόπραινα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Γεννήθηκε από ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα και σκοπός του Ομίλου  είναι η προστασία και αξιοποίηση της θαλάσσιας περιοχής του Αμβρακικού κόλπου και η ανάπτυξη της αγάπης και του ενδιαφέροντός τους για τη θάλασσα και τον θαλάσσιο γενικά αθλητισμό και των μυστικών της θάλασσας.

Με βάση το καταστατικό του  απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό του Ομίλου, ιδιαίτερα δε η ανάμιξή του στην πολιτική είναι απόλυτα  απαγορευμένη.

Στα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο σκοπός του Ομίλου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα:

α. Η δημιουργία και η συντήρηση των απαιτούμενων για κάθε θαλάσσιο άθλημα εγκαταστάσεων στην Κόπραινα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και η προμήθεια και διατήρηση όλων των αναγκαίων ειδών γι’ αυτό.

β. Η κατασκευή και συντήρηση κατάλληλου αγκυροβολίου στην Κόπραινα του Δήμου Νικολάου Σκουφά για ελλιμενισμό θαλάσσιων σκαφών, καθώς και των μηχανοκίνητων λέμβων ή μη, των λεμβούχων και επαγγελματιών ή ερασιτεχνών αλιέων.

γ. Η λειτουργία τμημάτων εκμάθησης κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, θαλασσίου σκι, υποβρυχίου δραστηριότητας και ερασιτεχνικής αλιείας, και παντός ναυτικού ή άλλου αθλήματος με την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών.

δ. Η διοργάνωση προβολών, διαλέξεων, σεμιναρίων, εορτών, θαλάσσιων περιπάτων και εκδρομών και η έκδοση δελτίου ή περιοδικού.

ε. Η διοργάνωση και τέλεση στον Αμβρακικό κόλπο, θαλασσίων αγώνων ή συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή του Ομίλου σε συναφείς αγώνες που διοργανώνονται είτε από Προϊστάμενα Σωματεία, Συνδέσμους, Ενώσεις, Ομοσπονδίες, μεταξύ Συλλόγων, είτε από Διεθνείς θαλάσσιες Ενώσεις εντός ή εκτός της Ελλάδας.

Πόροι του Ομίλου είναι:

α. Τα ποσά που προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής μελών από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών, καθώς και από τυχόν έκτακτες εισφορές τους.

β. Κάθε επιχορήγηση προς τον Όμιλο από οποιαδήποτε Αρχή, Κρατική, Περιφερειακή, Δημοτική ή Κοινοτική, οποιουδήποτε Οργανισμού ή οποιουδήποτε Νομικού προσώπου, αρμοδίων Ομοσπονδιών καθώς και κάθε εισφορά ή ενίσχυση οποιουδήποτε άλλου.

γ. Κάθε δωρεά, κληροδοσία ή κληρονομιά προς τον όμιλο από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  ποσά που περισσεύουν από την τέλεση κάθε φύσεως αγώνων, εορτών, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων του Ομίλου ή σε όσους συμμετέχει ο Όμιλος.

Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και ο καθένας  που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και αγαπάει τη θάλασσα και τον θαλάσσιο αθλητισμό, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και επιθυμεί να συμβάλλει με τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, μπορεί να εγγραφεί μέλος.

Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου.

Η ετήσια συνδρομή καθορίστηκε από το ΔΣ και εγκρίθηκε από την ΓΣ, στα Δέκα Ευρώ.

Από τις εκλογές που έγιναν στα γραφεία εκλέχτηκαν:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Τακτικά

1. Βαρέλης Δημήτριος του Θεοδώρου

2. Βασίλης Αθανάσιος του Θεοφάνη

3. Γιαννούλης Ευστάθιος του Χαριλάου

4. Μαλτέζος Γεώργιος

5. Μιχέλης Χρήστος του Ευαγγέλου

6. Στραγανιώτη Παναγιώτα του Ιωάννου

7. Τσιρογιάννης Ιωάννης του Λάμπρου

Β. Αναπληρωματικά

1. Μπασάνος Γρηγόριος

2. Πανακούλιας Κωνσταντίνος

3. Παππάς Λάμπρος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Τακτικά

1. Κολιούλης Ηλίας  του Χρήστου

2. Πανακούλιας  Στυλιανός

3. Καλαμπούκης Παντελής

Β. Αναπληρωματικά

1. Γιαννούλης Αλέξανδρος

2. Κολιούλης Σπυρίδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμεία, τον Έφορα Υλικού και τον Σύμβολο Δημοσίων Σχέσεων.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης καθώς επίσης και όλων που έχουν εκλεγεί καθορίζονται από το καταστατικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ