Συνεργασία για έργα στην λίμνη

Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας αποτέλεσε το αντικείμενο της συνεργασίας που είχε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Φίλιππας Φίλιος με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Τριαντάφυλλο Αλμπάνη.

Σκοπός του μνημονίου είναι ο προγραμματισμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή της Παμβώτιδας, απαραίτητων για τον σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ελέγχου και παρακολούθησης της ρύπανσης της λίμνης,  προστασίας της βιοποικιλότητας, υποστήριξης και αναζήτησης πόρων για υποδομές μείωσης των επιβλαβών φορτίσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχεδιασμού έργων αποκατάστασης των προβλημάτων της λίμνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ