Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

nomarxia1Η δεύτερη φάση που επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας είναι το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, στις τέσσερις το απόγευμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2011.

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

3) Έγκριση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας έτους 2012.

(εισήγηση: οι Αντιπεριφερειάρχες ενδιαφέροντός των)

4) Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, κ. Κολόκας)

5) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κινητών υλικών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ιωάννου)

6) Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2012-2014 – Ενότητα Β΄- Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Καλογιάννη)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ