Συνεδριάζει η ΠΕΔ Ηπείρου

PAPALEXISΣήμερα θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννινα, η δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Η συνεδρίαση θα γίνει στη μία και μισή το μεσημέρι και από τα θέματα που θα συζητηθούν ξεχωρίζει το ζήτημα της χορήγησης από τους Δήμους αδειών εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το ποσοστό ανταποδοτικότητας που ισχύει για την Αυτοδιοίκηση.

Τα υπόλοιπα θέματα είναι τα ακόλουθα:

-Σχετικά με την αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών που μεταφέρθηκε στους Δήμους.

-Συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε προτάσεις έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας « ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 2011 – 2013 » ( ADRIATIC 2011 – 2013) και στο SOUTH EAST EUROPE.

Ακόμη θα συζητηθούν τα θέματα:

-Έγκριση οικονομικών απολογισμών Τ.Ε.Δ.Κ. ετών 2010 και 2011.

-Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων άρθρου 35 του Ενιαίου Κώδικα Προμηθειών Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και Τ.Ε.Δ.Κ. για το έτος 2011.

-Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.

-Προσδιορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αντίστοιχα.

-Προσδιορισμός εκτός έδρας εξόδων κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου, υπαλλήλων και συνεργατών της Π.Ε.Δ. και λοιπών τρίτων.

-Έγκριση Προϋπολογισμού Π.Ε.Δ. Ηπείρου Οικονομικού Έτους 2011.

-Παροχή πάγιας προκαταβολής για το έτος 2011.

-Συγκρότηση Ο.Δ.Ε. για το πρόγραμμα «Διαύγεια».

-Έγκριση πληρωμής δαπανών στους συμμετέχοντες στην Έκθεση « POLIS», στη Θεσσαλονίκη, 3-6/11/2011.

-Έγκριση πληρωμής δαπανών στους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την συμμετοχή τους στην ΙΔ΄ Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., στην Αθήνα στις 03.10.2011.

-Έγκριση πληρωμής δαπανών Προέδρου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. στις 14.11.2011.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ