Στροφή των μικρομεσαίων στην καινοτομία

ONLINEΣημαντικά υψηλότερος είναι ο μέσος ρυθμός υιοθέτησης Cloud μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη, υποδηλώνοντας πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται προς την καινοτομία, για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, όπως προέκυψε από μία νέα μελέτη της Microsoft σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos MORI.

Τα δύο τρίτα (65%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντροανατολική Ευρώπη ήδη χρησιμοποιούν κάποιο είδος Cloud υπηρεσιών, σε σύγκριση με μόνο το 45% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό διείσδυσης των υπηρεσιών Cloud φτάνει το 67%, με τις υπηρεσίες email να έχουν το προβάδισμα με 61% και τις υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων να ακολουθούν με 34%.

Ωστόσο, ακόμη και έτσι, φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα αντίληψης μεταξύ των χρηστών και των μη χρηστών Cloud στην Κεντροανατολική Ευρώπη, κατά την εξέταση των πλεονεκτημάτων και των εμποδίων στην υιοθέτηση Cloud.

Η πλειοψηφία (66%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Κεντροανατολική Ευρώπη που έχουν υιοθετήσει Cloud, δηλώνουν πως το Cloud είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, σε σύγκριση με μόνο το 37% από όσους δεν έχουν υιοθετήσει Cloud λύσεις.

Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το Cloud για την επιχείρησή τους, αναφέρουν τη βελτιωμένη ασφάλεια ως τη νούμερο ένα αιτία για τη μετάβαση τους στο Cloud. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσους δεν έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες λύσεις, που αναφέρουν την ασφάλεια ως τη βασικότερη ανησυχία τους, σχετικά με τη μετακίνηση προς τις υπηρεσίες Cloud.

Στην Ελλάδα, νούμερο ένα λόγος για τη μετάβαση στο Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 92% και ακολουθούν η συνέχιση της εργασίας σε περίπτωση καταστροφής με 89% και η ευκολία χρήσης με 87%. Νούμερο ένα ανησυχία των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για τη μετακίνηση σε υπηρεσίες Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 78%, με την απώλεια δεδομένων να ακολουθεί με 75% και την ιδιωτικότητα με 67%.

Η έρευνα της Ipsos Mori, που ανατέθηκε από τη Microsoft, αντλήθηκε από περισσότερους από 6.500 ερωτηθέντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 25 υπαλλήλους, σε 22 χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων εννέα χώρων της κεντροανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουκρανία.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κεντροανατολική Ευρώπη έχουν 2% υψηλότερο ποσοστό υιοθέτησης υπηρεσιών Cloud από τους Δυτικούς Ευρωπαίους ομολόγους τους, με την Ουκρανία και τη Τσεχία να προπορεύονται με το μεγαλύτερο ποσοστό υιοθέτησης Cloud (85% και 75%, τα οποία είναι πάνω από το 45% μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης). Η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν το χαμηλότερο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει Cloud στην Κεντροανατολική Ευρώπη με 52% και 55%, αντίστοιχα.

Παρά τα υψηλά επίπεδα υιοθέτησης, το 35% των μικρών επιχειρήσεων στην Κεντροανατολική Ευρώπη εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να μετακινηθούν στο Cloud. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αναφέρθηκαν, είναι η απώλεια δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων (72% και 71%, αντίστοιχα). Οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει Cloud, διαβεβαιώνουν για τα θέματα αυτά, επικαλούμενοι την ασφάλεια των δεδομένων (82%), καθώς και βελτιωμένη ασφάλεια στο διαδίκτυο (82%), ως τα κορυφαία οφέλη των υπηρεσιών Cloud που έχουν ληφθεί υπόψη για την απόφασή τους να χρησιμοποιούν Cloud.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ