Στους τουρίστες ο φόρος διαμονής..

Τροπολογία που διευκρινίζει πως ο φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα επιβαρύνει τον διαμένοντα και όχι τους επιχειρηματίες κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία προβλέπεται πως «για την εκτέλεση έργων που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδας – ΗΠΑ και σε κάθε άλλο πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ, και για τις σχετιζόμενες με αυτά πράξεις και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2016, εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περι απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και γενικά οι διατάξεις περι παροχής προνομίων, ασυλιών και απαλλαγών για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ καθώς και του Πεδίου Βολής Κρήτης».

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι φορολογικές απαλλαγές θα προκαλέσουν μείωση εσόδων το ύψος των οποίων θα «εξαρτηθεί από τα πραγματικά γεγονότα».  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ