Στο τυπογραφείο η προκήρυξη για τις προσλήψεις στους Δήμους.. Οι θέσεις στην Ήπειρο

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Μετά την αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση, τα βήματα που δρομολογούνται είναι τα ακόλουθα:

— Η Δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες από την αποστολή της (σ.σ. δηλαδή από 5 μέχρι 10 Φεβρουαρίου)

— Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 20 έως τις 25  Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί η 15θημερη διαδικασία «ωρίμανσης»: (σ.σ. να γίνει δηλαδή γνωστή στο ευρύτερο κοινό)

— Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία των 15 ημέρων για την ηλεκτρονική υποβολή και ακόμη τριών ημερών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ, δηλαδή, από 10 έως 25 Μαρτίου.

 

Οι θέσεις στην Ήπειρο

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ 19
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 14 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ 4
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΣΥΝΟΛΟ 3
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 7
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ- ΣΥΝΟΛΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ 25
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 5 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 12 ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 4 ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ 25

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ 47
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 9 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 5 ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 24 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ & ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ – ΣΥΝΟΛΟ 9
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ 14
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 2 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 8 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ 19
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 13
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ