Στο σκοτάδι και χωριά του Δήμου Σουλίου

Σε συχνές και ορισμένες φορές πολύωρες διακοπές έχει «καταδικάσει» ο ΔΕΔΔΗΕ και χωριά του Δήμου Σουλίου.

Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τον Δήμαρχο να απευθυνθεί εγγράφως στον οργανισμό και να ζητήσει την λήψη άμεσων μέτρων

Όπως αναφέρει στην επιστολή, οι απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και κατά συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση και ζημία στους κατοίκους του δήμου καθώς επέρχονται ζημιές μεταξύ άλλων σε αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης, στο δημοτικό φωτισμό, σε οικιακές συσκευές , σε ποιμνιοστάσια, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε εξοπλισμό επιχειρήσεων.

Ο δήμαρχος Σουλίου σημειώνει πως τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο από πλευράς της Δημοτικής αρχής όσο και των επαγγελματιών και κατοίκων δεν υπάρχει καμιά βελτίωση και τονίζει πως θα πρέπει να παρθούν μέτρα για ώστε να αντιμετωπίζονται αλλά και να προλαμβάνονται βλάβες στο δίκτυο και ιδιαίτερα αυτές που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημία στους καταναλωτές και των οποίων τα αίτια δεν συσχετίζονται με γεγονότα ανωτέρας βίας, παρά σε κάκιστη συντήρηση του δικτύου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ