Στις διαπραγματεύσεις ο ΣΙΜΟΣ, στον πρωθυπουργό οι Ενώσεις

DODONI9Στην τελική της φάση εισέρχεται η διαδικασία για την πώληση της Δωδώνης η οποία αναμένεται να κλείσει εντός των ημερών. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθεί η εταιρία ΣΙΜΟΣ, μεγαλοοφειλέτης της γαλακτοβιομηχανίας, καθώς έχει προκριθεί ως προτιμητέος υποψήφιος.

Η εν λόγω προσφορά είναι ίσως η πλέον αμφιλεγόμενη του διαγωνισμού, αφού η ελληνική εταιρεία φέρεται να χρωστάει μεγάλα ποσά στη Δωδώνη από τη χρόνια εμπορική συνεργασία τους. Την ίδια στιγμή, πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα του ρωσικού ομίλου που, μάλιστα, μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 90%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω fund εμφανίζει κεφάλαια από πωλήσεις ρωσικών βιομηχανιών τροφίμων και δηλώνει ως έδρα τη Γερμανία.

Κάπου εκεί, λοιπόν, δεν αποκλείεται να μπουν στο παιχνίδι και οι άλλες δύο προσφορές των εταιρειών που πέρασαν στην τελική φάση. Πρόκειται για τον όμιλο Σαράντη και τη γνωστή γαλλική πολυεθνική Lactalis.

Καταγγελίες από τις Ενώσεις

Στο μεταξύ, με νέα επιστολή τους που έχει ως αποδέκτη τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και κοινοποιείται στους αρχηγούς των κομμάτων που μετέχουν στην Κυβέρνηση, οι Ενώσεις ζητούν από τον τελευταίο να στηρίξει το αίτημά τους για μεταβίβαση του 67,7% των μετοχών στις ΕΑΣ ή εναλλακτικά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέους όρους και διαφανείς διαδικασίες.

Αφήνουν, μάλιστα, αιχμές για τη στάση του πρώην διοικητή της ΑΤΕ, Θ. Πανταλάκη και της ίδιας της τράπεζας καθώς και των αξιολογητών του διαγωνισμού (για τους οποίους, μάλιστα, καταγγέλουν ότι ζήτησαν αμοιβή 660.000 ευρώ από τους συμμετέχοντες σε περίπτωση που αγοράσουν την εταιρεία!).

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής

“Ως προς τις εξελίξεις σχετικά με τηνέκβαση του διαγωνισμού για την πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (η «εταιρεία»), θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) αποφάσισε την πώληση του μετοχικού πακέτου που κατείχε στην εταιρεία, μία γαλακτοβιομηχανία που είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της Ηπείρου, στην οποίαοι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της εν λόγω Περιφέρειας κατέχουν το 32,23% και η οποία απασχολεί 371 εργαζόμενους (εκ των οποίων 137 μόνιμους), συνεργάζεται δε με 7.000 κτηνοτρόφους οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά τοπαραγόμενο γάλα στην εταιρεία. Η πώληση των μετοχών αποφασίστηκε να μην γίνειμέσω διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού ενώ ουδέποτε γνωστοποιήθηκε η ακριβής μέθοδος αξιολόγησης που θα εφαρμοζόταν για την επιλογή του αγοραστή των μετοχών, με τη σχετική διακήρυξη να αναφέρει ότι θα επιλεγεί ο υποψήφιος «μετην πλέον συμφέρουσα δεσμευτική προσφορά», χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται αντούτο θα κριθεί βάσει αμιγώς οικονομικών κριτηρίων ή άλλως. Ομοίως, στηδιακήρυξη επαναλαμβανόταν συνεχώς η ευρύτατη (και άκρως καταχρηστική κατά τηνάποψή μας) διακριτική ευχέρεια της ΑΤΕ να μη δικαιολογήσει την απόρριψη κάποιουεκ των υποψηφίων.

Στην Α’ Φάση, η Ένωση των ΕΑΣ Ιωαννίνωνκαι Θεσπρωτίας και του ΑΣ Άρτας-Φιλιππιάδας κατέθεσαν πρόταση στην οποίαανέφεραν ότι στη Β’ Φάση θα υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά σε συνεργασία μεστρατηγικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάμβανε την κάλυψη του τιμήματος αγοράςτων μετοχών, την αποπληρωμή των δανείων και το Management της εταιρείας. Μέχριτη Β’ Φάση, οι Ενώσεις είχαν έρθει σε επαφή με όλους τους υποψήφιους επενδυτές που προκρίθηκαν κατά την Α’ Φάση, καθώς και με πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού που θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας. Από την άλλη, οι Ενώσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία με τους σημερινούς υποψήφιους, καθώς οι τελευταίοι ενδιαφέρονταν μόνο για την εκμετάλλευση τηςφέτας και την επακόλουθη συρρίκνωση της παραγωγής του εργοστασίου τωνΙωαννίνων, χωρίς να δεσμεύονται να προβούν σε οιαδήποτε συνεργασία με τιςΕνώσεις, τους παραγωγούς και τους εργαζομένους της εταιρείας και σε οιαδήποτεδιασφάλιση αυτών.

Οι μόνες εταιρείες με τις οποίες οι Ενώσεις είχαν έρθει σε συμφωνία στα περισσότερα σημεία και ήταν έτοιμες νασυμπράξουν στη Β’ Φάση, ήταν πολυεθνικές επιχειρήσεις με συνεταιριστικό προφίλ,οι οποίες όμως την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να μην επενδύσουν την τρέχουσαπερίοδο στην Ελλάδα.

Κατόπιν αυτών, οι Ενώσεις κατέθεσαν πρόταση στο πλαίσιο της Β’ Φάσης, ζητώντας από την ΑΤΕ να παρέχει δάνειο για τοποσό των 21,3 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο 67,77% της λογιστικής αξίας της εταιρείας, για την εξαγορά των μετοχών, με την προϋπόθεση να επιστραφεί εντόκως το ποσό εντός ενός έτους, όταν θα έβρισκαν στρατηγικόεπενδυτή που θα πληρούσε τις προϋποθέσεις συνεργασίας, θέτοντας ως εγγύηση το100% των μετοχών που θα κατείχαν στην εταιρεία εφόσον επιλεγόντουσαν ωςαγοραστές αυτών, πρόταση η οποία δεν απορρίφθηκε. Μετά τις εξελίξεις στην ΑΤΕ, οι Ενώσεις ενημερώθηκαν μέσω email της 10ης Αυγούστου 2012 ότι θα έπρεπε μέχριτις 22/8/2012 να υποβληθεί Επικαιροποιημένη Δεσμευτική Προσφορά και θα έπρεπενα τεκμηριωθεί η κάλυψη των κεφαλαίων της προσφοράς, ενώ, περαιτέρω, για τηντυχόν είσοδο νέου μέλους στη σύνθεση της Ένωσης των ΕΑΣ για τους σκοπούςυποβολής της Προσφοράς θα έπρεπε να δοθεί έγκριση από τους εκκαθαριστές.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να ξεκαθαριστεί ότι δεν νοείται νέο μέλος στο σχήμα υποβολής, όταν εξ’ αρχής απότην Α’ και Β’ Φάση οι Ενώσεις έχουν αναφέρει ότι θα συμμετέχουν στη Διαδικασίαμε Στρατηγικό Συνεργάτη, κατά βάση για τους σκοπούς της χρηματοδότησης τηςπροσφοράς αυτών, γεγονός το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τον Πωλητή των μετοχών.

Περαιτέρω, το χρονικό περιθώριο αντίδρασηςσε αυτή την επικοινωνία ήταν ελάχιστο, ειδικά όταν στις 12 ημέρες που μεσολαβούσαν μέχρι τη λήξη της τεθείσας προθεσμίας συμπεριλαμβανόταν και ηεβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, κατά την οποία ήταν δύσκολο έως και αδύνατο ναγίνει οποιοσδήποτε συντονισμός. Σημειωτέο ότι όταν σε άλλη περίπτωση όπουζητήθηκαν από τις Ενώσεις, ως δικαιούνταν, διευκρινίσεις σε σχέση με τηδιαδικασία του διαγωνισμού, οι Σύμβουλοι της ΑΤΕ επανήλθαν με απαντήσεις 3ολόκληρους μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τις Ενώσεις,αποδυναμώνοντας έτσι τη δυνατότητα των τελευταίων να ανταποκριθούν στιςαπαιτήσεις του διαγωνισμού εγκαίρως.

Από αυτό συνεπάγεται ότι εξ’αρχής μεθοδευόταν η έξοδος των Ενώσεων από το διαγωνισμό, ιδιαίτερα δε όταν οι Ενώσεις αποκλείστηκαν από τη συνέχιση του διαγωνισμού την στιγμή ακριβώς πουείχαν έλθει σε συμφωνία με Στρατηγικό Συνεργάτη και είχαν καλύψει το τίμημα τηςοικονομικής τους προσφοράς, ενώ όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν να μετέχουν στο διαγωνισμόμε τη δέσμευση και μόνο ότι θα βρουν συνεργάτη.

Ακόμα, όταν η ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού μεταφέρθηκε στον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ, θα έπρεπε να υπάρξεισυγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης. Τελικώς, το μόνο που διαφοροποιήθηκε ήτανη αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, χωρίς να περιλαμβάνονται κοινωνικά κριτήρια. Παρ’ όλα αυτά, οι Ενώσεις κατόρθωσαν να βρουν αξιόλογο τοπικό επενδυτή, την εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε., η οποίαθα κάλυπτε μετρητοίς το ποσό της οικονομικής προσφοράς (21,3 εκ. €), θα αναλάμβανετην αποπληρωμή των δανείων, τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας καιδιασφάλιζε τους όρους συνεργασίας των Ενώσεων, των εργαζόμενων, των παραγωγώνκαθώς επίσης και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, γεννάται το ερώτημα γιατί ο κ.Θ. Πανταλάκης, πρώην Διοικητής της ΑΤΕ, κατά την περίοδο της παραίτησής του απότη Διοίκηση της Τράπεζας και παρά την ύπαρξη συμφώνου εμπιστευτικότητας σεισχύ, ανέφερε προ της αξιολόγησης των προσφορών ότι η καλύτερη προσφορά έχειυποβληθεί από τη SIMOS FOODS, επηρεάζοντας έτσι τους αξιολογητές.

Οι Ενώσεις θεωρούν ότι θα έπρεπε νααποκλειστούν άμεσα από περαιτέρω αξιολόγηση υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι είχανκαταθέσει προσφορά με μικρό αρχικό ετήσιο τίμημα και καταβολή των υπολοίπων σε6 ετήσιες δόσεις, η οποία προσφορά προφανώς θα καλυπτόταν από τα κέρδη τηςεταιρείας, ή υποψήφιος επενδυτής, αντιπρόσωπος της ΔΩΔΩΝΗ, που κατέθετε προσφορά συνυπολογίζοντας τα ποσά που όφειλε στην εταιρεία από τη μεταξύ τουςσυνεργασία (περίπου 15 εκατ. €). Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’όψη ότι, βάσειτης νέας μεθόδου αξιολόγησης, η οικονομική προσφορά του πρώτου επενδυτή είναιπολύ μικρότερη από τη δική μας.

Επίσης, οι Ενώσεις αμφισβητούν τηναξιοπιστία των Συμβούλων της ΑΤΕ, καθώς παρανόμως ζήτησαν εγγράφως από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι ο τελικός Αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει σε αυτούς 660.000 €, το οποίο και οι Ενώσεις αρνήθηκαν. Θα πρέπει άμεσα ναελεγχθεί εάν κάποιοι εκ των υποψηφίων έχουν αποδεχθεί αυτή τη ρήτρα, προκειμένουνα έχουν ευνοϊκή αξιολόγηση.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω,ζητάμε την υποστήριξή σας στα εξής σημεία:

• Μεταβίβαση του πακέτου μετοχώντης ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στην Ένωση των ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και του ΑΣ Άρτας –Φιλιππιάδας στη λογιστική τους αξία (21,3 εκατομμύρια ευρώ), η οποία μεταβίβασηείναι και σύμφωνη με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΔΩΔΩΝΗ, μετά την αποχώρησητης ΑΤΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η πρώτη αποκρατικοποίηση στην Ελλάδαμε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, θα αποτελέσει δε παράδειγμα λόγω τηςανάπτυξης της εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, οιΕνώσεις θα παύσουν τη δικαστική διαμάχη που έχουν με την ΑΤΕ για το 7,7% τωνμετοχών που με τρόπο απαράδεκτο έλαβε η ΑΤΕ από τις Ενώσεις, καταστρατηγώνταςτη δεύτερη καταστατική πλειοψηφία.

• Εναλλακτικά, την επανάληψη του διαγωνισμού με προκαθορισμένη και ευρέως δημοσιευμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται πέραν των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτήρια που θα εκτιμώνται με υψηλό συντελεστή, όπως η συνεργασία τουυποψήφιου αγοραστή με τις Ενώσεις – μετόχους, η διασφάλιση των εργαζομένων, τωνπαραγωγών και του υφιστάμενου καθεστώτος συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρηκαθώς και με αντικατάσταση των αξιολογητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ