Στις 22 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα

Ένας μήνας απομένει για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και η αντίστροφη μέτρηση για μαθητές, καθηγητές και γονείς έχει ήδη ξεκινήσει.

Ιστορία, Βιολογία και Μαθηµατικά είναι τα µαθήµατα τα οποία οι µαθητές αντιµετωπίζουν µε φόβο, αφού σχεδόν κάθε χρόνο οι περισσότεροι παίρνουν βαθµό κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστες βαθµολογίες συνήθως δεν ξεπερνούν το 10%.

Η Ιστορία για τους πολλούς αποτελεί πραγµατικό «εφιάλτη» και σχεδόν κάθε χρονιά τα ποσοστά των βαθµών κάτω από τη βάση κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πέρυσι, βαθµούς κάτω από 10 πήρε το 46,21% των υποψηφίων και άριστα ένα ποσοστό κοντά στο 8,80%.

Ακολουθούν Μαθηµατικά και Βιολογία, µε βαθµολογίες εξίσου χαμηλές.

Κατά τα λοιπά, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα µαθήµατα στα λύκεια θα λήξουν την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ηµεροµηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποφασίζει για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α’ και Β’ τάξης των Ηµερησίων ΓΕΛ και της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ, και οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης Ηµερησίων ΓΕΛ και της ∆’ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ της πρώτης εξεταστικής περιόδου, συµπεριλαµβανοµένων και των εξετάσεων των µαθητών που απουσίαζαν δικαιολογηµένα, διεξάγονται από την Πέµπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Πέµπτη 13 Ιουνίου 2019, ηµεροµηνία έκδοσης αποτελεσµάτων.

Μέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση των αποτελεσµάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεµόνες των µαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο όπου φοιτούν, µε την οποία ζητούν την αναβαθµολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιµίων.

Η αίτηση συνοδεύεται µε το προβλεπόµενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίµιο. Στα γυµνάσια, τα µαθήµατα θα σταµατήσουν την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019. Στη συνέχεια ο σύλλογος των καθηγητών θα καθορίσει το πρόγραµµα των εξετάσεων.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ