Στην κορυφή το ημιαφρώδες της ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ

KRASIΟλοκληρώθηκε η πρώτη εφαρμογή της Εθνικής Διαδικασίας επιλογής των Κρασιών Πρεσβευτών.

Σε αυτή υποβλήθηκαν 250 υποψηφιότητες κρασιών από όλη την Ελλάδα ενταγμένες σε 10 κατηγορίες .

Η αξιολόγηση – επιλογή των Κρασιών Πρεσβευτών έγινε από 10 Ομάδες Κριτών, των 4 ατόμων εκάστη.

Η τελική ανάδειξη έγινε με απόφαση του Οργάνου Διαχείρισης της Εθνικής Οινικής Οντότητας, με βάση τις αξιολογήσεις των Κριτών.

Στην κατηγορία « Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες» με καθολική αποδοχή Πρεσβευτής αναδείχτηκε το Ζίτσα Ημιαφρώδες 2011 της ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ.

Τα Κρασιά– Πρεσβευτές είναι οι «γευστικοί» εκπρόσωποι των New Wines of Greece, στις generic δράσεις στις διεθνείς αγορές.

Η αξιοποίησή τους αρχίζει άμεσα: Στη διάρκεια της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012 θα γίνει η πρώτη παρουσίαση των Κρασιών Πρεσβευτών στους ξένους επισκέπτες (αγοραστές, δημοσιογράφοι κ.λ.π.).

Να σημειωθεί ότι το Ζίτσα Ημιαφρώδες καλείτε για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια να εκπροσώπηση την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές μετά την επάξια εκπροσώπηση στην παγκόσμια παρουσίαση των αφρωδών και ημιαφρωδών κρασιών στην Βερόνα της Ιταλίας.

Η συνεχής προσπάθεια με συνέπια όλα αυτά τα χρόνια της ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ με στόχο την ανάδειξη της εξεταστικής ελληνικής ποικιλίας ΝΤΕΜΠΙΝΑ έφερε αυτή την εξαιρετική διάκριση που μπορεί να θεωρηθεί ίσως η σημαντικότερη που έχει αποσπάσει διαχρονικά ο Ηπειρωτικός αμπελώνας. Η διάκριση αυτή δημιουργεί προοπτικές καταξίωσης του Ηπειρώτικου αμπελώνα στις διεθνείς αγορές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ