Στην επανεκκίνηση το Πανεπιστήμιο.. Λειτουργεί εστίες και κυλικεία, μικτό σύστημα στην Εξεταστική

foitites eksetastki

Με μεικτό σύστημα εξετάσεων θα ξεκινήσει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή και το ηλεκτρονικό αλλά και η φυσική παρουσία. Τα τμήματα είναι αυτά που θα επιλέξουν με ποιο τρόπο θα κινηθούν.

Η Σύγκλητος επιχειρεί την επανεκκίνηση του Πανεπιστημιακού ιδρύματος ωστόσο η κατάσταση λόγω της πανδημίας θα εκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι πολύ πιθανό οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί να αναθεωρηθούν.

Οι οριστικές αποφάσεις για την λειτουργία από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ληφθούν περί τις 20 Αυγούστου.

Η μη λειτουργία του Πανεπιστημίου για αρκετούς μήνες είναι γεγονός ότι είχε άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και την καθημερινότητα της πόλης και φυσικά στην τοπική οικονομία.

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου όπως διαμορφώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση και τις παρουσίασε ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης είναι οι ακόλουθες:

-Να συντονίσει τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια υλικών προστασίας (γάντια και μάσκες) και τη διενέργεια απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης και λειτουργίας.

-Προτρέπει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) του διοικητικού προσωπικού και τους φοιτητές να τηρούν με αυστηρότητα όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και περιορισμού εξάπλωσης του κορωναϊού.

-Αποφασίζει την καθιέρωση μεικτού συστήματος εξετάσεων για την περίοδο του Σεπτεμβρίου (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) και καλεί τις Συνελεύσεις των Τμημάτων να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης που θα ακολουθήσουν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, τη δε απόφασή τους μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων να τη γνωστοποιήσουν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και διδάσκοντες. Παράλληλα, τα Τμήματα και οι διδάσκοντες που θα επιλέξουν τη διενέργεια του συνόλου ή μέρους των εξετάσεων με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη άμεση μετάβαση σε εξ αποστάσεως, αν χρειασθεί. Επισημαίνεται, ότι εφόσον επιλεγεί η φυσική παρουσία, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των κανόνων συμπεριφοράς σε κλειστούς χώρους, ιδίως δε:

-Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κλινικές).

-Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου, με χρήση ενδεδειγμένων απολυμαντικών, πριν την είσοδο νέας ομάδας φοιτητών.

-Περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, ώστε να μην υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητάς τους.

-Σε κάθε Τμήμα ορίζεται επιτροπή διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων και καθορίζεται ειδικός χώρος προσωρινής απομόνωσής τους, μέχρι τη διακομιδή σε Νοσοκομείο.

-Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας θα υποβάλλει σχετικές αναλυτικές οδηγίες που θα γνωστοποιηθούν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

-Καλεί τα Τμήματα του Ιδρύματος να προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες για την έναρξη της λειτουργίας τους κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος, με την προοπτική της επανόδου στην κανονικότητα, με φυσική παρουσία διδασκόντων και φοιτητών. Ταυτόχρονα, ζητάει να προσδιορισθούν έγκαιρα οι ευπαθείς ομάδες διδασκόντων και φοιτητών, ώστε εναλλακτικά να εφαρμοσθούν διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

-Επισημαίνει, ότι σε περίπτωση που θα εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα θετικό στον κορωναϊό, επιβάλλεται άμεσα η μετάβαση στην εξ αποστάσεως διαδικασία εξετάσεων και διδασκαλίας στο Τμήμα και η απομόνωση σε υποχρεωτική καραντίνα 2 εβδομάδων για όλους τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο μάθημα, εργαστήριο ή κλινική.

-Επιτρέπεται η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών και των κυλικείων, σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αυστηρή τήρηση των κανόνων περιορισμού της πανδημίας, ιδίως δε αποφυγής των συναθροίσεων.

-Κάνει έκκληση στην Πολιτεία και ιδιαίτερα στο ΥΠΑΙΘ για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την κάλυψη των αυξημένων, έκτακτων αναγκών σε υλικά προστασίας και απολυμάνσεις, καθώς και σε προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας.

-Το Πρυτανικό Συμβούλιο παρακολουθεί συστηματικά και προβαίνει σε εκτίμηση της κατάστασης σε εβδομαδιαία βάση και εκτάκτως, όταν χρειασθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ