Στελεχώνεται η Εταιρεία Υδρογονανθράκων

MANIATIS

MANIATISΑνοικτή προκήρυξη-πρόσκληση για την πλήρωση επτά θέσεων-μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, απευθύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Τρία από τα μέλη θα επιλεγούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και εξ αυτών θα διοριστούν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα ορίζονται με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ.

Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική – διοικητική τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα, κατά προτίμηση στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ύστερα από πρόταση του ΥΠΕΚΑ και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία από τα μέλη θα επιλεγούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξ αυτών, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα διοριστούν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος. Τα λοιπά τέσσερα μέλη του ΔΣ ορίζονται με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ.

Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά.

Δεν διορίζονται μέλη του ΔΣ όσοι είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Μετά τη λήξη της θητείας τους και για τρία έτη, δεν επιτρέπεται στα μέλη του ΔΣ να είναι -με οποιονδήποτε τρόπο- εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλου τύπου σύμβουλοι, ή να απασχολούνται με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, στον Τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Εάν τυχόν διαπιστωθεί παράβαση, θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η επιστροφή της χώρας μας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης εξαρτάται και από την ταχύτητα και την βούληση με την οποία προχωρούμε σε μεγάλες παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του τόπου μας» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου.

«Μετά από δεκαετίες, υλοποιούμε επιτέλους μια ολοκληρωμένη πολιτική για την έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Ελλάδας, στη βάση ενός νομικά και επιστημονικά ισχυρού θεσμικού πλαισίου. Με την ίδρυση και στελέχωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ολοκλήρωνονται οι βασικές διοικητικές παρεμβάσεις που προβλέφθηκαν από τον Ν. 4001/2011», προσέθεσε.

«Προσβλέπουμε στη συμμετοχή και επιλογή άξιων Ελλήνων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων για τη διοίκηση του νέου φορέα και δεσμευόμαστε να παράσχουμε κάθε αναγκαίο μέσο για προχωρήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων στην χώρα μας» σημείωσε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ