Στα δικαστήρια η ΠΟΕ ΟΤΑ για τη διαθεσιμότητα

DHMARXOI_SYNTAGMAΚαι μέσω δικαστηρίων επιλέγει να αντιμετωπίσει η ΠΟΕ ΟΤΑ το θέμα της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στους δήμους.

Με ανακοίνωσή της παρέχει «οδηγίες» προς τους υπαλλήλους που επηρεάζει το μέτρο για το πώς θα κινηθούν στο προσεχές διάστημα, καλώντας τους σε άσκηση αγωγής, ασφαλιστικών μέτρων και αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Συγκεκριμένα η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί όσους ειδοποιούνται να παραλάβουν διαπιστωτικές πράξεις από τους Δήμους, στους οποίους εργάζονται να μην τις παραλάβουν, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο «δεν έχουν καμία έννομη συνέπεια, απλώς θα αναγκαστούν να την στείλουν στο σπίτι με Δικαστικό Επιμελητή». Όσοι «αναγκαστούν» να τις παραλάβουν θα υπογράφουν «Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Μετά την παραλαβή της διαπιστωτικής πράξης σε όσους υπαλλήλους θα επιδοθεί, ή μετά την διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, όσοι αποφασίσουν να προβούν σε δικαστική διεκδίκηση της υποθέσεώς τους θα πρέπει να εμφανίζονται στην υπηρεσία καθημερινά και μέχρι την εκδίκαση της υποθέσεώς τους και είτε να χτυπάνε την κάρτα τους, είτε να καταθέτουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας τους ένα κείμενο, που έχει ως εξής: «Σήμερα ……………..ο/η ………………. εμφανίστηκα και προσέφερα τις υπηρεσίες μου, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές». Τονίζεται, ότι η παραλαβή του εν λόγω εγγράφου είναι υποχρεωτική για το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας «η ορθή νομικά διαδικασία είναι η άσκηση αγωγής, ασφαλιστικών μέτρων και αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και όχι η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της διαπιστωτικής πράξης στο Διοικητικό Εφετείο. Και αυτό, γιατί παρά τα όσα διάφοροι υποστηρίζουν, η εργασιακή σχέση των Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων είναι Ιδιωτικού Δικαίου και κατά παγία νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι υποθέσεις αυτές δεν παράγουν διοικητικές διαφορές. Συνακόλουθα, μοναδικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα πολιτικά».

Τα έγγραφα, τα οποία θα απαιτηθούν για την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων, είναι ένα πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο φαίνεται η υπηρεσιακή διαδρομή του υπαλλήλου, μέχρι την ένταξή του στο Δήμο, που υπηρετεί (αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για μεταφορά προσωπικού, σύμβαση με Δημοτική Επιχείρηση, απόφαση Α.Σ.Ε.Π. για υπαγωγή στο Π.Δ. 164/2004 κ.α.) καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο δείχνει την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του υπαλλήλου (προκειμένου να τεκμηριωθεί η ζημία, που ο υπάλληλος υφίσταται από την θέση του σε διαθεσιμότητα), όπως επίσης κάθε έγγραφο ή αίτημα του Δήμου για τις ανάγκες ή τις ελλείψεις σε Προσωπικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΟΕ ΟΤΑ η προσωρινή διαταγή δικάζεται εντός 1-5 ημερών ανάλογα με το δικαστήριο, η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται εντός της ημέρας ή την επομένη και εφόσον γίνει δεκτή, ο υπάλληλος εμφανίζεται εκ νέου στην υπηρεσία του και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κανονικά (αμειβόμενος με τον κανονικό του μισθό). Εντός ενός μηνός ή περισσότερο, εκδικάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία κρίνεται η διαφορά εκ νέου. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως, κατά κανόνα, ο υπάλληλος συνεχίζει να απασχολείται στην θέση την οποία κατείχε μέχρι την θέση του σε διαθεσιμότητα. Ο υπάλληλος συνεχίζει να υπηρετεί κανονικά μέχρι την εκδίκαση της αγωγής του, η οποία επιλύει οριστικά την υπόθεση του υπαλλήλου.

Τέλος, η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής δεν εμποδίζει τον υπάλληλο, εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει σε διαδικασίες για την μετακίνηση ή μετάταξή του, εάν τυχόν τέτοιες διαδικασίες προχωρήσουν στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ