ΣΜΑ χωρίς ηλεκτροδότηση και δίχως Φορέα λειτουργίας!

Σοβαρό θέμα, αν κι όχι εντελώς καινούριο, προκύπτει με την λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ολοκληρώνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Κι αυτό σχετίζεται κυρίως με τον Φορέα που θα τους λειτουργήσει καθώς οι Σύνδεσμοι Απορριμμάτων αυτό το διάστημα βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και συγχώνευσης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από την απάντηση που δίνει η Περιφέρεια Ηπείρου σε σχετικό ερώτημα του Περιφερειακού Συμβούλου Σάκη Βλέτσα.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» είχε ζητήσει στοιχεία σχετικά με την καθυστέρηση των ΣΜΑ όπως και στοιχεία για τον χρόνο παραλαβής των έργων.

Η Περιφέρεια στην έγγραφη απάντησή της, που δημοσιοποιήθηκε μαζί με την ερώτηση από τον Σάκη Βλέτσα, αναφέρει ότι η καθυστέρηση στη δημοπράτηση οφείλεται στην αλλαγή της νομοθεσίας το 2017.

Σήμερα από τους επτά Σταθμούς Μεταφόρτωσης που έχουν δημοπρατηθεί, έχουν περαιωθεί οι τέσσερις και συγκεκριμένα στη Ζίτσα, στα Γιάννινα, στο Μέτσοβο και στην Άρτα ενώ για τους τρεις, σε Πωγώνι, Ηγουμενίτσα και Γ. Καραισκάκη, έχει ζητηθεί από τους αναδόχους παράταση του χρόνου υλοποίησης. Ο ΣΜΑ Πρέβεζας περιελάμβανε μόνο προμήθεια εξοπλισμού.

Στην απάντηση της Περιφέρειας επισημαίνεται πως «σοβαρό ζήτημα για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΣΜΑ αποτελεί η μη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ λόγω έλλειψης υλικών από τον αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς της αναφορικά με την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και στοιχείων για τη σύνδεση καθώς και την πληρωμή του κόστους σύνδεσης για κάθε ΣΜΑ».

Σημειώνεται ακόμη ότι ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας που εξοπλισμού ταυτίζεται με τον χρόνο περαίωσης των ΣΜΑ που είναι σε φάση κατασκευής.

Καταλήγοντας η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει είναι με τον φορέα λειτουργίας των ΣΜΑ δεδομένου ότι οι υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης και συγχώνευσης για την ίδρυση του Περιφερειακού και έτσι δεν θα μπορέσουν σύντομα να παραλάβουν και περισσότερο να λειτουργήσουν τους ΣΜΑ που θα έχουν παραδοθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ