Σημαντικά αποτελέσματα από τη δράση του ΣΥΔΚΛΙ

NEROΤον οικονομικό απολογισμό του Συνδέσμου και τα πεπραγμένα της Διοίκησης κατά το 2011 παρουσίασαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Θανάσης Μανταλόβας και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δημήτρης Νάστος και Βασίλης Βήκας.

Βασική προτεραιότητα του Συνδέσμου ήταν να δώσει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του λεκανοπεδίου και να πράξει όσα έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πριν, να διασφαλίσει δηλαδή νερό για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και ήδη τα αποτελέσματα που έχει να παρουσιάσει είναι θεαματικά.

Ο κ. Μανταλόβας τόνισε πως «στο πλέον δυσχερές και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της Μεταπολίτευσης, οι οργανισμοί της Τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται να σταθούν όρθιοι και να διασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε κάθε περιοχή.

 Η υπηρεσία της ύδρευσης είναι από τις πλέον σημαντικές και ο Σύνδεσμος ύδρευσης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – τόσο όσον αφορά τη Διοίκηση, όσο και τους  εργαζόμενους  σε αυτόν- προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, με τον πλέον αποτελεσματικό για τους πολίτες τρόπο,

παρόλες τις δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες, που μπορεί να οφείλονται είτε στην έλλειψη των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, είτε στην  υποστελέχωση του οργανισμού, είτε στην  ανεπάρκεια των υποδομών.»  Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην προηγούμενη κατάσταση του Συνδέσμου, τονίζοντας τα ακόλουθα:

«Χωρίς την παραμικρή  αντιπολιτευτική διάθεση προς την προηγούμενη Διοίκηση, άλλωστε είναι κάτι που δεν με εκφράζει ως πολιτική αντίληψη,   παραλάβαμε εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της νέας Διοίκησης ένα Νομικό Πρόσωπο που ήταν σε πολύ δύσκολη  θέση.

ü  Οικονομικά, κυρίως εξαιτίας  των μεγάλων οφειλών προς τη ΔΕΗ, οι οποίες προσέγγιζαν το 1.4 εκατ. €. Από την πρώτη στιγμή υπήρξαμε  αποδέκτες όχι μόνο έντονων πιέσεων, αλλά και  αποφάσεών της ΔΕΗ για επαναλαμβανόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

ü  Διοικητικά ήταν σχεδόν σε πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού, όσον αφορά τη διαχείριση,  περιβάλλοντος που απόρρεε από το νέο θεσμικό πλαίσιο του Καλλλικράτη, όπως είναι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών, η εφαρμογή του προγράμματος ΄΄Διαύγεια΄΄ , η υπαγωγή της υπηρεσίας ύδρευσης σε καθεστώς ΦΠΑ κλπ.

ü  Επιχειρησιακά με τεράστια προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου όπως είναι η  Ανατολή, το Νεοχωρόπουλο, η Κατσικά, το Σταυράκι , τα Μάρμαρα, το Επισκοπικό, τα Γραμμενοχώρια κλπ».

 Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Θανάσης Μανταλόβας, παρέθεσε στη συνέχεια το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που ανέπτυξε και υλοποίησε η τωρινή διοίκηση. Ειδικότερα ανέφερε ότι η διοίκηση του Συνδέσμου, προχώρησε:   

 Πρώτον  στη διοικητική και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του Συνδέσμου μέσω της σύστασης τεχνικής και ταμειακής υπηρεσίας που δεν υπήρχαν, την αλλαγή των διαδικασιών και του τρόπου  προμηθειών, ανανέωσης και συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού που αφορά δίκτυα, αντλητικά συγκροτήματα και γεωτρήσεις, ώστε από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας να έχουμε  σημαντικά αποτελέσματα, όπως :

 – πλήρως κοστολογημένες υπηρεσίες

 – σημαντικό περιορισμό των δαπανών

 – θετικά οικονομικά αποτελέσματα

  1. Πλήρως κοστολογημένες υπηρεσίες: Το κόστος εκμετάλλευσης για κάθε  m3   νερού που καταναλώθηκε το 2011 είναι 0,299 €, ενώ το 2010 ήταν 0,335 €. Το 2011 καταναλώθηκαν 8,5 εκατ. m3 νερού.

ü  Για το 2011 το κόστος ανά m3,  προέρχεται κατά  0,225 €  (75 %) από την αξία των τιμολογίων  της ΔΕΗ και κατά  0,074 € (25%) από το κόστος μισθοδοσίας – λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών ( δίκτυο, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια) του Συνδέσμου.

  1. Σημαντικό περιορισμό των δαπανών: Παρόλο που το κόστος των τιμολογίων του ηλεκτρικού  ρεύματος για το 2011, αυξήθηκε  κατά  7% σε σύγκριση με το 2010, το συνολικό κόστος λειτουργίας  του Συνδέσμου για κάθε  m3 νερού που παράχθηκε το 2011, ΜΕΙΩΘΗΚΕ  κατά 11% ως προς το 2010.

ü  Η μείωση του κόστους παραγωγής ανά  m3 νερού το 2011, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ στη μείωση των δαπανών συντήρησης και αποκατάστασης  των υποδομών (δίκτυα, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια) του Συνδέσμου  κατά 72% σε σύγκριση με το 2010,  ή κατά  452 χιλ. €.

ü  Το συνολικό ( πλην ΔΕΗ ) κόστος λειτουργίας του Συνδέσμου για το 2011 μειώθηκε κατά 42%. Ανήλθε στα 634.825 €, ενώ το 2010 ήταν 1.087.779 €.

  1. Θετικά οικονομικά αποτελέσματα: τα οικονομικά αποτελέσματα του Συνδέσμου για το 2011 είναι θετικά κατά 130 χιλ. €, ενώ το 2010 ήταν αρνητικά κατά 247 χιλ. €.

Δεύτερον, στην κατάρτιση και υλοποίηση, με αυστηρή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, ενός πλάνου ενεργειών άμεσης απόδοσης, που ολοκληρώθηκε  έως τα μέσα Ιουνίου 2012. Στόχος μας ήταν η αύξηση της υδροδοτικής ικανότητας του Συνδέσμου με 300 κυβικά ανά ώρα, ή διαφορετικά μιάμιση φορά το νερό που καταναλώνει  η Ανατολή. Ο στόχο αυτός έχει ήδη επιτευχθεί, άλλωστε τα αποτελέσματα  αυτής της προσπάθειας  είναι εμφανή σε κάθε σημείο του Λεκανοπεδίου.   

Στην προσπάθειά μας αυτή, τόνισε ο κ. Μανταλόβας, αξιοποιήσαμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ και επιδιώξαμε τη συνεργασία με κάθε Φορέα  της περιοχής μας, όπως είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και η ΔΕΥΑΙ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος :

–          θέσαμε σε πλήρη λειτουργία, παρόλα τα προβλήματα χρηματοδοτήσεων, το νέο δίκτυο ύδρευσης στη Δ.Ε Παμβώτιδας προς όφελος όχι μόνο των συμπολιτών της συγκεκριμένης ενότητας , αλλά και όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου όπως είναι η Ανατολή, η Πεδινή, το Νεοχωρόπουλο, τα Καρδαμίτσια , το Σταυράκι , τα Μάρμαρα, το  Μπιζάνι, η Μπάφρα και η Νεοκαισάρεια,, καθώς  αποδεσμεύθηκαν σημαντικές ποσότητες νερού από τις γεωτρήσεις και το δίκτυο της Τούμπας.

–          επιλύσαμε μέσω μικρών τεχνικών παρεμβάσεων χρόνια προβλήματα ύδρευσης στο Νεοχωρόπουλο και στο Επισκοπικό

–          μεριμνήσαμε για τη  δημιουργία εναλλακτικού παρόχου (ΔΕΥΑΙ) για το Παν/μιο Ιωαννίνων, κατά  τους καλοκαιρινούς μήνες  

Τρίτον,  προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τον πυρήνα του προβλήματος ύδρευσης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων για τα επόμενα χρόνια

Προετοιμάσαμε, αμέσως μετά την ανάληψη της Διοίκησης,  τον  πλήρη φάκελο ενός μεγάλου έργου, με όλες τις τεχνικές μελέτες, τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις και πετύχαμε στο πλαίσιο μιας πολύ ανταγωνιστικής πρόσκλησης, στην οποία είχε υποβληθεί πληθώρα προτάσεων από όλη την Ελλάδα,  να επιτύχουμε τη χρηματοδότηση του έργου από το επ. πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπ. Περιβάλλοντος. Το έργο είναι π/υ 8 εκατ. €, υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιωαννιτών , έχει δημοσιευθεί ήδη  η προκήρυξη του διαγωνισμού που γίνεται στις 4 Σεπτέμβρη. 

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού – εκτιμώ στα μέσα του 2014- δύο χρόνια δηλαδή μετά θα επιλύσουμε όχι μόνο τα προβλήματα ύδρευσης που εμφανίζονται τώρα, αλλά εκτιμώ ότι οι υποδομές που θα δημιουργηθούν θα καλύπτουν τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου σε ύδρευση για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Αντιλαμβάνεσθε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί διαφορετικά ποιο το νόημα κάθε συζήτησης για επέκταση και ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης, όταν στοιχειωδώς δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο πρωταρχικό αίτημα κάθε συμπολίτη μας  που είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης.

Στο πιθανό και εύλογο ερώτημα των συμπολιτών αν θα υπάρχουν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο που ήδη διανύουμε, η απάντηση για να είναι ειλικρινής είναι « ναι θα έχουμε προβλήματα, ευελπιστούμε όμως πλέον βάσιμα, ότι θα είναι πολύ μικρότερης διάρκειας και έντασης».

Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες ή άλλες παρεμβάσεις  που μπορούμε να κάνουμε, εκτός βέβαια  από την ορθολογική και προσεκτική  συμπεριφορά που πρέπει όλοι μας να έχουμε ως καταναλωτές  την περίοδο του καλοκαιριού, ανέφερε ο κ. Μανταλόβας κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Νάστος και  μέλος  της Ε.Ε. του Συνδέσμου, ο οποίος ανέφερε « μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως παλιός αυτοδιοικητικός,  για τα τεράστια προβλήματα που βιώναμε τη μισή περίοδο του έτους σε πάρα πολλές περιοχές  του Λεκανοπεδίου, οι οποίες μας αναγκάζουν  να προβαίνουμε σε διάφορες ενέργειες,  όπως  αναγκαίο κλείσιμο  βανών,    προκειμένου να ευνοηθούν οι δικές μας περιοχές.

Σήμερα με τις παρεμβάσεις της τωρινής Διοίκησης και ειδικότερα του Προέδρου και των εργαζομένων, καταφέραμε να επιλύσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό όλα τα προβλήματα ύδρευσης του  Λεκανοπεδίου, επίσης καταφέραμε και αυτό  είναι  πολύ σημαντικό να περιορίσουμε τις δαπάνες κατά τρόπο δραστικό.

Ο κ. Βήκας στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στη Δ.Ε. Παμβώτιδος και στο νέο έργο της ύδρευσης, που τέθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε λειτουργία.

Ανέφερε ότι : «το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε όραμα τριών Δημοτικών Αρχών . Δυστυχώς για διάφορους  λόγους, προβλήματα χρηματοδότησης, ανταγωνισμού εργολάβων κ.λ.π. , η πρώτη φάση του έργου είχε ουσιαστική βαλτώσει.  Μετά τις προσπάθειες του Συνδέσμου Ύδρευσης , το έργο τέθηκε σε λειτουργία και έτσι σήμερα όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου Παμβώτιδος  έχουν επαρκή  ποσότητας νερού.

Επίσης μέσω της  προγραμματικής  σύμβασης του Συνδέσμου Ύδρευσης  με την Περιφέρεια Ηπείρου , θα ολοκληρώσουμε την κατασκευή  και της τρίτης γεώτρησης στους Λογγάδες, εξασφαλίζοντας υπερεπάρκεια νερού στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας,  για τα επόμενα 30 χρόνια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε» .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ