Σε εξέλιξη τα έργα διευθέτησης στο ρέμα Τούση

rema tousi

Με προϋπολογισμό 2,4 εκατομμύρια ευρώ και μετά από περιπέτειες αρκετών ετών ξεκίνησαν οι εργασίες για την διευθέτηση στο ρέμα Τούση, στην Πάργα.

Το έργο εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου και είναι ένα από αυτά που πέρασαν ως «γέφυρα» στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει έργα διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος του ρέματος της Πάργας (ρέμα Τούση) που βρίσκεται στη θέση Βάλτος του δήμου Πάργας του νομού Πρέβεζας.

Οι εργασίες αφορούν τμήμα του ρέματος, μήκους 1.253μ από τις εκβολές (γραμμή αιγιαλού) και περιλαμβάνουν:

α) τα έργα διευθέτησης της κοίτης του ρέματος για την αύξηση της παροχετευτικότητας του, προστασία της κοίτης και ρύθμιση της ροής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν : διαμόρφωση και διαπλάτυνση της υφιστάμενης κοίτης, καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών εντός της οριοθέτησης του ρέματος, την κατασκευή συρματοκιβωτίων και συρματοστρωμάτων στις δυο παρειές κατά μήκος του υπό διευθέτηση ρέματος και κατασκευή δυο (2) τοιχίων αντιστήριξης.

β) την αποκατάσταση των δρόμων πρόσβασης σε ιδιοκτησίες κατά μήκος του διευθετημένου τμήματος.

γ) την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, μήκους περίπου 230 μ. για την εξυπηρέτηση του καθαρισμού και συντήρησης του υπό διευθέτηση τμήματος του ρέματος..

δ) την κατασκευή πέντε (5) δίδυμων κιβωτοειδών οχετών – διαβάσεων για την επικοινωνία των δύο πλευρών εκατέρωθεν του ρέματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ