Σε εξέλιξη έργα ενός εκατομμυρίου από την Περιφέρεια στην Άρτα

arta ardeut

arta ardeut

Έργα οδικά, αρδευτικά, αποστραγγιστικά, συνολικού προϋπολογισμού 960.500 €, είναι σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο στην Π.Ε. Άρτας.

Ειδικότερα:
Α). Βρίσκονται στη φάση δημοπράτησης τα έργα:

1). Οδικά
• «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 60.000,00
• «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου», προϋπολογισμού 150.000,00
• «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στη Γέφυρα Γκολφαρίου Αχελώου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00
• «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00
• «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 35.000,00

2). Αρδευτικά, αποστραγγιστικά
• «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 60.000,00
• «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 90.000,00
• «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού 11.500,00

Σύνολο: 806.500 €

Β). Έχουν αναδειχτεί ανάδοχοι για τα έργα:

1). Οδικά
• «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση «Γραβιά» ΔΔ Γραικικού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 24.000,00
• «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο Αθαμάνιο –Θεοδώριανα ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 30.000,00

2). Αρδευτικά, αποστραγγιστικά
• «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00
Σύνολο: 154.000 €

Από την αρχή του έτους η ΠΕ Άρτας έχει δημοπρατήσει ή έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων για κατασκευή έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.950.500 €.

Επίσης, η ΠΕ Άρτας έχει συντάξει και έχει αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Γεώργιο Δέδε, υπό τη μορφή Τεχνικών Δελτίων, κατάλογο έργων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:
α). Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας της Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στα όρια της ΠΕ Άρτας, προϋπολογισμού 6.000.000 €.
β). Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγίας Παρασκευής – Κολομοδίων Άρτας, προϋπολογισμού 800.000 €.
γ). Βελτίωση της επαρχιακής οδού Φράξου Καστανιάς – Τετρακώμου του Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 8.000.000 €.
δ). Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλίας – Α’ Φάση), προϋπολογισμού 5.000.000 €.
Επιπλέον η ΠΕ Άρτας έχει αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, τεχνικό δελτίο για το έργο «Έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω εντόνων βροχοπτώσεων και πλημμυρών στην ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 1.550.000 €, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:
α). Αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου Λεπιανά – Σκοτωμένο – Άγναντα (θέση Σκοτωμένο)
β). Αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – Δαφνωτή (θέση Δαφνωτή)
γ). Αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – Δαφνωτή (θέση Πιστιανά)
δ). Αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου Σουμέσι – Γέφυρα Τζαρή (θέση 2+500)
ε). Αποκατάσταση δρόμου παραπλεύρως ποταμού Αράχθου στην περιοχή Νεοχωρίου Π.Ε. Άρτας
στ). Αποκατάσταση κοίτης ποταμού Αράχθου στην περιοχή της παλαιάς γέφυρας Άρτας.

Τέλος, η δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.600.000 € είναι σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπολογίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημοπρατηθεί.
{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ