Σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα Ήλιος

HLIOSΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο νόμου με τίτλο «Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα Ήλιος – προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».

Το προσχέδιο βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.opengov.gr/minenv/?p=3731.

Οι βασικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι το πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού, η θέσπιση του προγράμματος «Ήλιος» για την αξιοποίηση του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού και η ολοκλήρωση μεταφοράς των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα βιοκαύσιμα.

Οι συγκεκριμένες ενότητες αποτελούν υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεννόησης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών της Ελλάδας και των εταίρων της αλλά και μεγάλες πρωτοβουλίες ανάπτυξης καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να συνδυαστεί και με αναπτυξιακές επενδύσεις για να έχει θετικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ