Σε διαβούλευση το σχέδιο για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης

xytaΣε διαβούλευση, μέχρι τις 2 Ιουλίου 2012, τίθεται το Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Τατιάνα Καλογιάννη, με έγγραφό της καλεί τους Δήμους της Ηπείρου, να καταθέσουν προτεινόμενες θέσεις – οικόπεδα στην περιοχή ευθύνη τους για τη λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τ. Καλογιάννη στο έγγραφο της, υπογραμμίζει πως «η χωροθέτηση των Σ.Μ.Α. σε θέσεις που πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παρουσιάζεται σήμερα ως διαδικασία άμεσης προτεραιότητας».

Τα έργα και οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, υπογραμμίζει η κ. Καλογιάννη, επισημαίνοντας πως σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκαν δράσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού, η οριστική κατάργηση των υπολειπόμενων και ανενεργών ΧΑΔΑ της Ηπείρου, η δρομολόγηση των οριστικών μελετών για την κατασκευή της Μονάδας Αστικών Στερών Αποβλήτων, καθώς και η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

«Η εμφανιζόμενη δραστηριότητα, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί με τεχνικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και με στόχο την ταχεία υλοποίηση των έργων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (ανακύκλωση και αξιοποίησή τους), ώστε να αποτελέσουν, τελικά, παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης και πολιτισμικής εξέλιξης για την Περιφέρειά μας. Οι προσδοκίες των πολιτών μας καλούν σε κοινή συμπόρευση για τη συνέχιση της δυναμικής, μεθοδικής και οργανωμένης αντιμετώπισης των δυσκολιών και για την ανάκτηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ