Σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ, πως σχεδιάζεται το νέο κατάστημα κράτησης Ιωαννίνων

smpe filakon

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού για την οργάνωση και ανάπτυξη του νέου καταστήματος κράτησης Ηπείρου.

Το υπό έγκριση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά στη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη παραχωρούμενου ακινήτου, με σκοπό τη δημιουργία σε αυτό, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης προκειμένου να καταργηθεί το υφιστάμενο στο Σταυράκι.

Η πρόταση χωρικής ανάπτυξης της περιοχής επέμβασης, προβλέπει την αξιοποίηση ακινήτου 100,193 στρεμμάτων στην περιοχή της Κόντσικας.

Οι υποδομές που θα δημιουργηθούν θα μπορούν να φιλοξενήσουν 600 κρατούμενους ενώ θα έχουν την δυνατότητα λειτουργικής εξυπηρέτησης 300 σωφρονιστικών υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων.

Πτέρυγες Κρατουμένων (Κτίριο Α)

Το προτεινόμενο κτίριο αποτελείται από τέσσερις όμοιες πτέρυγες κρατουμένων, συνολικής χωρητικότητας 600 κρατουμένων και από μία πτέρυγα πειθαρχικών κελιών.

Η χωροθέτηση του κτιρίου ακολουθεί την παραδοχή ότι ο όγκος της κατασκευής θα λειτουργεί ως ενιαία «ζώνη ασφαλείας» και προστατευτικό «φράγμα» θέασης. Η δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε δύο ορόφους ανωδομής (ισόγειο και όροφος) που περιλαμβάνουν κελιά κρατουμένων καθώς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (προαύλιο, διάδρομοι, χώροι επισκεπτηρίου, χώροι πλύσης κτλ). Στο κτίριο προβλέπεται υπόγειο με υποστηρικτικές λειτουργίες του κτιρίου (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, ψύξης, θέρμανσης, παροχής ζεστού ύδατος κτλ).

 Διοικητήριο ΓΚΚΗ – Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς περίθαλψη (Κτίριο Β)

Η δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε δύο (2) ορόφους ανωδομής (ισόγειο και όροφος) που περιλαμβάνουν γραφεία διοίκησης, χώρους ελέγχου/έρευνας εισερχόμενου-εξερχόμενου προσωπικού, χώρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γραφεία ιατρών, εξεταστήρια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, χώροι συσκέψεων, αποθήκες, WC κτλ). Στο κτίριο προβλέπεται υπόγειο με υποστηρικτικές λειτουργίες  (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, ψύξης, θέρμανσης, παροχής ζεστού ύδατος κτλ) και επιπλέον τη λειτουργία των μαγειρείων του ΔΣΣΑ (μαγειρείο και αποθήκες τροφίμων).

Κτίριο Κεντρικής Πύλης ΓΚΚΗ (Κτίριο Γ)

Η δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε δύο ορόφους ανωδομής (ισόγειο και όροφος) που περιλαμβάνουν χώρους ενδιαίτησης προσωπικού, χώρους ελέγχου, χώρους έρευνας εισερχόμενων-εξερχομένων πεζών και οχημάτων και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, αποθήκες, WC κτλ).

Χώροι συνάθροισης κοινού- Εκπαίδευση ΓΚΚΗ (Κτίριο Δ)

Πρόκειται για ένα κτίριο με δύο αίθουσες εκπαίδευσης των κρατουμένων, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μία αίθουσα συνεδριάσεων. Η δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε δύο (2) ορόφους ανωδομής (ισόγειο και όροφος).

Θρησκευτικός Χώρος  (Κτίριο Ε)

Η δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε έναν όροφο ανωδομής (ισόγειο) που περιλαμβάνει χώρους λατρείας.

Εργαστήρια  (Κτίριο Ζ)

Πρόκειται για ένα κτίριο στο οποίο οι κρατούμενοι θα απασχολούνται σε διάφορες εργασίες. Η δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε δύο (2) ορόφους ανωδομής (ισόγειο και όροφος).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ