Σε διαβούλευση δύο προκηρύξεις του αναπτυξιακού

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας των συγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλούνται όλοι να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στις σχετικές ρυθμίσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ