Σε Ανώνυμη Εταιρεία οι ιαματικές πηγές

amarantos loutra

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται μέχρι τις 26 Ιουνίου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Με το Σ/Ν, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, επιδιώκεται η στέρεα θεσμική ρύθμιση ζητημάτων που θα συμβάλουν μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού αλλά και η διευθέτηση επιμέρους τεχνικής φύσεως ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και χρήζουν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης.

Ενδεικτικά, το Σ/Ν άπτεται της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί της χώρας μέσω 1) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 2) των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και 3) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε Οργανισμό. Επίσης, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ», επιδιώκεται μια συνολικότερη, ομοιογενής και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και πηγών της χώρας μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας για τις ιαματικές πηγές είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των Δήμων όμως αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ και την απόλυτη πλειοψηφία στην ΑΕ θα έχει το Υπουργείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ