Ρύθμιση για Νέους Αγρότες

AGROTOYRΜε μία απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κληθεί για εκπαίδευση από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, μέχρι το τέλος της τριετίας από την ημερομηνία έγκρισης, οι δικαιούχοι του προγράμματος ενίσχυσης Νέων Αγροτών (Μέτρο 112) μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στη διαδικασία υποβολής αιτήματος πληρωμής της δεύτερης και της τρίτης δόσης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια»:

«Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι του μέτρου μέχρι το τέλος της τριετίας, από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, δεν έχουν κληθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να πραγματοποιήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση, θα υποβάλλουν απαραίτητα, πριν από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας αίτημα πληρωμής της 2ης δόσης (ή και 3ης δόσης μαζί εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις) που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κληθεί για εκπαίδευση και ότι όταν κληθούν θα την πραγματοποιήσουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ