Ψήφισμα για τον Αχιλλέα Μπιστιόλη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,  μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του τ. Περιφερειακού Συμβούλου Αχιλλέα Μπιστιόλη, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση  και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ (ΦΕΚ  87/ Α’ /7-6- 2010), όπως ισχύει.
  2. Τον Κανονισμό λειτουργίας του
  3. Την τοποθέτηση του Προέδρου του, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την πολύχρονη συμμετοχή του στα κοινά, ως Νομαρχιακού Συμβούλου, Αντινομάρχη, Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβούλου, ως και την εν γένει προσφορά του στους πολίτες κατά τη διάρκεια της μακράς επιστημονικής – δημοσιοϋπαλληλικής του καριέρας

Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Να παραστούν όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στην νεκρώσιμη ακολουθία.
  2. Αντί στεφάνου να κατατεθούν χρήματα σε κοινωφελή ιδρύματα.
  3. Να εκφράσει τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ