Ψηφιακές περιηγήσεις στον αρχαίο κόσμο της Ηπείρου!

Οι νέες τεχνολογίες μπαίνουν στην υπηρεσία της ιστορίας, του πολιτισμού και του τουρισμού και οι ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται να αναδείξουν τις Πολιτιστικές Διαδρομές της Ηπείρου. Με προϋπολογισμό 355 χιλιάδων ευρώ θα υλοποιηθεί η ολοκληρωμένη ψηφιακή ξενάγηση στα πέντε αρχαία θέατρα της Ηπείρου, που αποτελούν τον κορμό της καινοτόμας και ολοκληρωμένης παρέμβασης των «Πολιτιστικών Διαδρομών». Ήδη στα θέατρα αυτά –Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων- πραγματοποιούνται εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξης που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Τώρα στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 να αποτελούν και μία ψηφιακή διαδρομή!

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που σκοπό έχει να προβάλλει τον πολιτισμό και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου θα γίνει:

  • Παραγωγή διαδικτυακών και επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας για τα 5 Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής, για χρήση από έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύονται τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους. Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο των μνημείων. Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή ελεύθερη και η ροή της θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη και το σημείο ενδιαφέροντος που αναγνωρίζεται από την εικόνα της κάμερας της συσκευής. Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις θα λειτουργούν χωρίς να προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο του μνημείου και ενσωματώνοντας περιορισμένο περιεχόμενο, θα αποτελούν μια πρώτη ελκυστική παρουσίαση των μνημείων με περιορισμένο περιεχόμενο. Η παρουσίαση του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων θα γίνεται μέσω 4 μοντέλων ψηφιακών ξεναγών (πχ αρχαιολόγος, ιέρεια, ηθοποιός, φύλακας) που θα δίνουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ύφους και περιεχομένου ξενάγησης και θα ενσωματώνουν στοιχεία διαδραστικότητας στην ξενάγηση. Το προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης των ξεναγήσεων θα διατεθεί με άδεια χρήσης για την ενημέρωση του περιεχομένου των ξεναγήσεων καθώς και την ανάπτυξη νέων. Θα περιλαμβάνει εύχρηστο εργαλείο που θα επιτρέπει, ειδικά η ενημέρωση του περιεχομένου των ξεναγήσεων να γίνεται με την συμπλήρωση πεδίων, χωρίς να απαιτείται η συγγραφή κώδικα.
  • Παραγωγή ψηφιακής ξενάγησης για το σύνολο της διαδρομής, βάση της θέσης του χρήστη, με παράλληλη προσαρμοσμένη απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη. Η ψηφιακή ξενάγηση θα είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες της περιοχής για χρήση από έξυπνη φορητή συσκευή και θα υποστηρίζει την ξενάγηση στην Πολιτιστική Διαδρομή, προβάλλοντας οπτικό περιεχόμενο και αναπαράγοντας αφηγήσεις για τα Σημεία Ενδιαφέροντος από τα οποία διέρχεται ή πλησιάζει ο επισκέπτης.
  • Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης περιεχομένου ψηφιακής προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου και λοιπών Σημείων Ενδιαφέροντος πέριξ της διαδρομής αυτής. Το υλικό που θα φιλοξενείται θα είναι τεκμηριωμένο, με γεωγραφική αναφορά και σαφώς προσδιορισμένα πνευματικά δικαιώματα. Η πλατφόρμα, λειτουργώντας ως πάροχος περιεχομένου, θα υλοποιεί διαδικτυακές προγραμματιστικές διεπαφές (Web API’s) και διεπαφές χρήστη που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαθέσιμο περιεχόμενο από επισκέπτες του ιστοχώρου ή από άλλες εφαρμογές, με βάση ευρέως διαδεδομένα ανοιχτά πρότυπα διάθεσης δεδομένων ηλεκτρονικών αποθετηρίων και γεωχωρικών συστημάτων. Επιπλέον, θα ενσωματώνει εργαλεία δημιουργίας και παρουσίασης προτεινόμενων τουριστικών διαδρομών, παρουσίασης εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης στα σημεία ενδιαφέροντος και ενδεικτικούς χρόνους μετάβασης, ηλεκτρονικό ημερολόγιο εκδηλώσεων, καθώς και εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και έρευνας επισκεψιμότητας.
  • Ανάπτυξη περιορισμένου πρόσθετου ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου για τις ανάγκες των ψηφιακών ξεναγήσεων (ηχητικές αφηγήσεις, φωτογραφήσεις, εναέριες βιντεοσκοπήσεις, πανοράματα 360, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κτλ). Το έργο πλαισιώνεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επιμέλεια του υλικού των ξεναγήσεων και τον έλεγχο του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσίες τεκμηρίωσης, παραγωγής και μετάφρασης κειμένων σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής. Οι ψηφιακές εφαρμογές θα φιλοξενηθούν στις δημόσιες υποδομές νέφους του G-Cloud.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ