Προβληματική η διαχείριση υδατικών πόρων

KALAMAS_DELTAΣτο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμα μια φορά η Ελλάδα ως προς τα νερά, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε  δυσμενή αναφορά για την πρόοδο υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60.

Χαρακτηριστικά η έκθεση της Ε.Ε. αναφέρει, ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα υποβάλει στην Ε.Ε. τα εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια, ως όφειλε εδώ και χρόνια. Σημειώνει ότι, αν και οι αρμόδιες αρχές διαρρέουν ανεπισήμως πως η διαδικασία της διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης για τα 10 από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα θα ολοκληρωνόταν τον Οκτώβριο και η έγκρισή τους αναμενόταν τον Νοέμβριο, δεν προκύπτει ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον εφικτό, καθώς οι διαδικασίες έγκρισης δείχνουν να έχουν «παγώσει».

Επιπλέον σημειώνεται, ότι η διαβούλευση για τα δυο επιπλέον Υδατικά Διαμερίσματα (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία) ξεκίνησε μόλις στο τέλος Ιουλίου, ενώ για αυτά της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου η διαβούλευση είχε προγραμματισθεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση μέχρι σήμερα. Οι περαιτέρω καθυστερήσεις δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθώς η Ε.Ε. έχει δώσει ήδη πίστωση χρόνου στην Ελλάδα, αφού ο αρχικός προγραμματισμός για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης ήταν το τέλος του 2009, εννέα χρόνια μετά την έκδοση της Οδηγίας, και έξι χρόνια μετά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199/2003.

Στην ίδια έκθεση υπενθυμίζεται, ότι έχουν ήδη εκδοθεί δύο καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, αφενός για την αποτυχία της να υποβάλει τις απαιτούμενες αναφορές σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60 (με τις οποίες έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί και οι υποθέσεις έχουν κλείσει) και αφετέρου για την αποτυχία της να υιοθετήσει και να υποβάλει τα Διαχειριστικά Σχέδια των ΛΑΠ για τα αντίστοιχα Υδατικά Διαμερίσματα (καταδίκη τον Απρίλιο του 2012).

Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τα πολλά και επιδεινούμενα προβλήματα που ανακύπτουν ανά την Ελλάδα σε σχέση με τη διαχείριση των νερών, το θέμα δεν είναι επί της ουσίας στην ατζέντα ούτε του αρμόδιου υπουργείου, ούτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα δίνει κατευθύνσεις και θα αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα είναι προφανής και ανησυχητική. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και με την τυπική ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης, δεν εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς, όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως, τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν είναι ελλιπέστατα και οι διαδικασίες διαβούλευσης ανεπαρκείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ