Πρωτοποριακή μέθοδος από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη χειρουργική των όγκων εγκεφάλου

xeirourgeio

Μία πρωτοποριακή μέθοδο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναμένεται να αλλάξει τη χειρουργική στρατηγική των όγκων εγκεφάλου.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα του έργου που πραγματοποιείται από το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της εταιρείας P.Zafiropoulos s.a και αφορά τη Διεγχειρητική Κυτταρομετρία ροής σε ‘Ογκους Εγκεφάλου.

Το Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου “Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου: Εξατομικευμένη Χειρουργική Επέμβαση” (Κωδικός Τ2ΕΔΚ-00971 και κωδικό MIS «5070923»)   διοργανώνει  την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου , στις 17:30, ημερίδα προβολής και δημοσιότητας του έργου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην  Αίθουσα Λόγου και Τέχνης “Δημήτρης Χατζής” του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός: Τ2ΕΔΚ-00971 και MIS: 5070923), ΕΣΠΑ 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Δημιουργώ-Ερευνώ- Καινοτομώ».

Πρόγραμμα Ημερίδας

17:30-17:45 Προσέλευση – Εγγραφές

17:45-18:15 Στρογγυλό τραπέζι

Προεδρείο: Α. Κυρίτσης, Γ. Βαρθολομάτος

Α. Διεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής – Εισαγωγή 

17:45-18:00  Ο Κυτταρικός Κύκλος με τον ανοσοφαινότυπο των καρκινικών κυττάρων του εγκεφάλου ως  καθοδηγητής της χειρουργικής επέμβασης.

Γ. Μαρκόπουλος

18:00-18:15  Ο κεντρικός ρόλος της Διεγχειρητικής Κυτταρομετρίας ροής στο χειρουργικό τραπέζι.

Γ. Αλεξίου

18:15-19:00 Στρογγυλό τραπέζι

Προεδρείο: Χ. Σιόκα  Θ. Ζαφειρόπουλος

Β. Διεγχειρητική Κυτταρομετρία σε ενδοκράνιους όγκους 

18:15-18:30 Η διεγχειρητική Κυτταρομετρία ροής  στα μηνιγγιώματα

Γ. Αλεξίου

18:30-18:45  Η διεγχειρητική Κυτταρομετρία ροής  σε γλοιώματα, λεμφώματα και μεταστάσεις.

Σ. Βούλγαρης

Γ. Παρουσίαση  τελικών προϊόντων

18:45-19:00 ΕΣΠΑ 2020 Δημιουργώ-Ερευνώ-Καινοτομώ: “Η Ανάπτυξη των Καινοτόμων Προϊόντων της Διεγχειρητικής Τυποποίησης Όγκων Εγκεφάλου με τη Χρήση Πλατφόρμας Κυτταρομετρίας Ροής. ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ: NEURO ONCO FLOW” .

Α. Μήτσιος

Δ. Παρουσίαση οδηγού «Διεγχειρητική Κυτταρομετρίας Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου» – Συμπεράσματα

19:00-19:15 «Διεγχειρητική Κυτταρομετρίας Ροής σε Όγκους Εγκεφάλου».

Συμπεράσματα έργου και προοπτικές vs υπάρχουσες τεχνικές

Γ. Βαρθολομάτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ