Πρόταση για ανάδειξη του Κάστρου Κορωνησίας

KASTRO_KΠρόταση χρηματοδότησης για την ανάδειξη και προβολή του κάστρου της Κορωνησίας (Κούλια) με χρήση νέων τεχνολογιών, θα υποβάλει ο Δήμος Αρταίων στην πρόσκληση 85 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Η απόφαση για την υποβολή της πρότασης ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων που συνεδρίασε τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012.

Ειδικότερα, προτείνεται η «τακτοποίηση» της πλακόστρωσης του κεντρικού δρόμου που «ανηφορίζει» από την παραλία προς την «Κούλια» καθώς και η πεζοδρόμηση και πλακόστρωση των γύρω δρόμων, από τους οποίους δεν διέρχονται αυτοκίνητα. Σε ότι αφορά το κτίσμα του Κάστρου μέσω της ίδιας πρότασης προτείνεται να λειτουργήσει ως Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας με έμφαση στην εκπαιδευτική περιήγηση μαθητών και επισκεπτών.

Δηλαδή θα τοποθετηθούν πολυμέσα εκπαιδευτικής περιήγησης στο χώρο, διαδραστικοί ψηφιακοί χάρτες, διαθέσιμοι σε τερματικές οθόνες αφής, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού οδηγού και ενσωμάτωσή του στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσιρογιάννης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται: Με την παραπάνω σχετική ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλούνται εκτός των άλλων και οι ΟΤΑ α’ βαθμού, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», κατηγορία: «Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, και φυσικών πόρων μιας περιοχής ». Οι δράσεις αφορούν στη δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών των ΟΤΑ για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής μέσω της αξιοποίησης σημαντικών τουριστικών πόρων. Η Τ.Κ. Κορωνησίας στο παρελθόν απεκατέστησε το Κάστρο (Κούλια), με σκοπό την προσέλευση επισκεπτών, πλην όμως τόσο το ευρυχώριο του Κάστρου, όσο και η οδός πρόσβασης από την κεντρική παραλιακή οδό, παραμένουν αδιαμόρφωτα, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η χρησιμότητα του μνημείου. Προτείνεται η «τακτοποίηση» της πλακόστρωσης του κεντρικού δρόμου που «ανηφορίζει» από την παραλία προς την «Κούλια» καθώς και η πεζοδρόμηση και πλακόστρωση του γύρω δρόμων , από τους οποίους δεν διέρχονται αυτοκίνητα.

Σε ότι αφορά το κτίσμα του Κάστρου μέσω της ίδιας πρότασης προτείνεται να λειτουργήσει ως Δημοτικό Κέντρο Iστορίας με έμφαση στην εκπαιδευτική περιήγηση μαθητών και επισκεπτών. Δηλαδή θα τοποθετηθούν πολυμέσα εκπαιδευτικής περιήγησης στο χώρο, διαδραστικοί ψηφιακοί χάρτες, διαθέσιμοι σε τερματικές οθόνες αφής, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού οδηγού και ενσωμάτωσή του στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης 85 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως εξής: «Ανάδειξη και προβολή κάστρου Κορωνησίας (Κούλια) Υποέργο 1: Ανάδειξη του κάστρου της Κορωνησίας (Κούλια) Υποέργο 2: Προβολή του κάστρου της Κορωνησίας με χρήση νέων τεχνολογιών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ