Πρόσληψη χειριστή από τον Δήμο Ζίτσας

dimarxeio-zitsas

Στην πρόσληψη χειριστή μηχανήματος-κλαδοκόπου προχωρά ο Δήμος Ζίτσας.

Ειδικότερα, προκηρύσσει την κάλυψη μίας θέσης Δ.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου (χορτοκοπτικού οχήματος) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 21 Μαΐου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, ΤΚ 45445, Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντας την στο Δήμο Ζίτσας, υπόψη κ. Τσάγγα (τηλ. επικοινωνίας: 26533-60053).

Να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)  ομάδας Β΄ ή Α΄ 4ης ειδικότητας  του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013) υπουργικής απόφασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ