Προσκλήσεις για περιβάλλον και δομές υγείας

Δύο νέες προσκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης – υγείας – πρόνοιας δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις προσκλήσεις:

             «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου», με δυνητικούς δικαιούχους Ν.Π.Ι.Δ., Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη χρηματοδότηση των δικαιούχων για:

  • Εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
  • Εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων με άγνωστο ή κακό βαθμό διατήρησης
  • Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομές προσέλκυσης επισκεπτών
  • Οργάνωση και μέτρα αειφόρου διαχείρισης, τουριστικής επισκεψιμότητας και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων
  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές NATURA 2000

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 08-1-2018 έως 28-2-2018 και ώρα 14.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης.

 

             «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», με δυνητικούς δικαιούχους Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενώσεις γονέων ατόμων με Αναπηρία, κλπ), της Περιφέρειας Ηπείρου

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη χρηματοδότηση των Φορέων Υλοποίησης των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία τους. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός οχήματος ανά δομή (της οποίας η λειτουργία χρηματοδοτείται από το ΕΠ “Ήπειρος”, Επ.Πρ. 9iii) για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 200.000 ευρώ. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 08-1-2018 έως 8-2-2018 και ώρα 14.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Άμεσης Αξιολόγησης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ